Prostovoljski servis je povsem brezplačen za ljudi, ki pomoč potrebujejo. Financiramo ga iz sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, donacij posameznikov in podjetij.

Ker je potreba po pomoči ljudem vedno večja, bi želeli v program vključiti dodatnega strokovnega delavca in še več prostovoljcev, za kar potrebujemo dodatna sredstva. Sredstva bomo namenili za povezovanje uporabnikov s prostovoljci, vključevanje in podporo prostovoljcem, njihovo usposabljanje in povrnitev stroškov prostovoljcem, ki bodo nastali na poti k uporabnikom.

Podprete nas lahko z donacijo, z nakupom naših izdelkov ali nam namenite del dohodnine.

MDDSZ-logo