Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve – Mednarodno razvojno sodelovanje

Urad vlade RS za komuniciranje

Zavod RS za zaposlovanje

Mestna občina Murska Sobota

Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav

Evropska komisija – Evropski socialni sklad

Cmepius – Center RS za mobilnost in evropske programe

Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji