Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve – Mednarodno razvojno sodelovanje

Urad vlade RS za komuniciranje

Zavod RS za zaposlovanje

Mestna občina Murska Sobota

Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav

Evropska komisija – Evropski socialni sklad

Cmepius – Center RS za mobilnost in evropske programe

Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji