amcham logo    vracamo-druzbi_2015_logo brez datuma   logo

 

Vračamo družbi, teden korporativnega prostovoljstva že tretje leto zapored pripravljata Slovenska filantropija in Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji. Potekal bo med 28. septembrom in 2. oktobrom  2015.US Embassy

Ponovno projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ter s podporo veleposlaništva ZDA v Sloveniji.

Leta 2013 je v projektu sodelovalo 31 slovenskih in mednarodnih podjetjih. V lanskem letu se je število sodelujočih podjetij povečalo na 43, pri čemer je 715 prostovoljcev opravilo kar 52 akcij. V letošnjem letu bo projekt še obsežnejši, hkrati pa uvajamo tudi novost, možnost prenosa znanja strokovnjakov iz podjetij nevladnim organizacijam, na področjih, kjer jim ga najbolj primanjkuje, preko kataloga mentorstev. Tako bodo učinki akcije še bolj trajnostni.
Takšna prizadevanja predstavlja tudi katalog prostovoljskih akcij  za vzpostavitev Nacionalnega centra prostovoljstva. Našemu prostovoljstvu smo namreč našli dom. Hiška na Viču bo kmalu zaživela prenovljena, v novih barvah in našim prostovoljskim, izobraževalnim in drugim iniciativam za krepitev skupnosti, dala streho nad glavo.  Da bo hiša postala dom, jo želimo ustvariti skupaj s tistimi, ki deljo naše vrednote.

IZBERI AKCIJO 2015

»S korporativnim  prostovoljstvom ustvarjamo nove vezi med ljudmi in med organizacijami, ki so za Slovenijo pomembne. Dobra družba je družba, v kateri znamo sodelovati in s korporativnim prostovoljstvom vedno vzpostavljamo nove poti sodelovanja. Te so pomembne in bogatijo tako nevladne organizacije kot podjetja, ki vstopajo v svet, s katerim dnevno nimajo stika,« je prepričana Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, ki korporativno prostovoljstvo že nekaj let uspešno širi tudi v slovenskem okolju.

»Pri samem prostovoljstvu gre za to, da vrnemo družbi en del sebe, predvsem pa gre za to, da pomagaš manj privilegiranim, hkrati pa sam sebe bogatiš in daješ zgled svojim bližnjim, svojim otrokom. V življenju je treba misliti tudi na tiste, ki v danem trenutku nimajo vsega tistega, kar bi si želeli in zato je potrebno biti povezan s celotno družbo tudi na tak način.« Matej Potokar, predsednik AmCham Slovenija

Letos se boste projektu Vračamo družbi – teden korporativnega prostovoljstva lahko pridružili v tednu med 28. septembrom in 2. oktobrom. 

Izbirajte prostovoljske akcije med tremi različnimi katalogi:

1.  Katalog korporativnih akcij

2.  Katalog mentorstev

3.  Katalog korporativnih akcij za vzpostavitev Nacionalnega centra prostovoljstva

 

V letu 2014 / 2013

  • 43 / 31 podjetij 
  • 52 / 45 akcij
  • 715 / 485 prostovoljcev

Korporativno prostovoljstvo

Prostovoljski programi podjetij obsegajo prostovoljsko neplačano delo zaposlenih za dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi iniciativami podpira delodajalec oz. podjetje.

Prostovoljski programi podjetij (angl. corporate volunteering; employee volunteering; employee-supported volunteering) imajo v razvitem svetu že dolgo tradicijo, saj zagotavljajo trdne vezi z lokalno skupnostjo in prinašajo koristi vsem stranem – zaposlenim, podjetju, neprofitnim organizacijam in lokalni skupnosti.

korpo_akcije027

Časi, ko so družbeno odgovornost podjetij predstavljala le sponzorstva in donacije, so minili. Raje se odločajo za inovativne oblike sodelovanja z vsemi deležniki lokalnega okolja, ki delujejo stimulativno tako na zaposlene kot na poslovne cilje podjetja.

korpo_akcije005

“V zadnjih letih pri nas beležimo očiten porast števila podjetij, ki stopajo na pot odgovornejše komunikacije z okolico, v kateri delujejo. Prav gotovo se lahko vsi strinjamo, da je delo zaposlenih za korist ljudi in skupnosti mnogo boljša promocija kot plakatno onesnaževanje iz skoraj vsakega kozolca. Organizacija s tem pokaže svojo družbeno odgovornost, zaposleni se med seboj povežejo in utrjujejo svojo pripadnost organizaciji. Prejemniki vloženega prostovoljskega dela, pa naj bo to lokalna skupnost, posamezniki, nevladna organizacija, šola, vrtec, dom za starostnike, pa od dobro organizirane akcije lahko dobijo mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane zidove ali nova igrala. Delijo skupno pozitivno energijo in veselje ob končnem rezultatu. Take akcije so zelo spodbudne, prinašajo nekaj novega v naš prostor in pomenijo še en korak bliže povezovanju različnih organizacij in ljudi v skupnem cilju. In tega pri nas zelo primanjkuje. No, nam na Slovenski filantropiji je ta ideja nadvse všeč in nameravamo še bolj intenzivno spodbujati podjetja k prostovoljskim akcijam in povezovati tiste, ki tako pomoč potrebujejo, s ponudniki – podjetji. Verjamemo, da se bo marsikateri prostovoljec s take akcije ob kakšni drugi priložnosti lažje odločil za prostovoljstvo. Saj veste, za stvari, ki se nam zdijo potrebne in koristne, se vedno najde čas.”  Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije

Kam po informacije?

Za vse informacije o možnosti sodelovanja podjetij z neprofitnim sektorjem v Sloveniji se obrnite na koordinatorko programa pri Slovenski filantropiji, Lenko Vojnovič,  E: lenka.vojnovic@filantropija.org, T: 01 433 40 24, M: 051 654 726.

 

Nekaj utrinkov iz preteklih korporativnih akcij