Programi Slovenske filantropije za šole v šolskem letu 2017/2018

Na Slovenski filantropiji smo oblikovali ponudbo različnih aktivnosti, ki bodo v novem šolskem letu lahko dopolnile ali obogatile pedagoško delo z otroki in mladimi. Poslali smo jo vsem osnovnim in srednjim šolam ter dijaškim domovom v Sloveniji z željo, da tudi mi prispevamo k osebnostnemu in socialnemu razvoju učencev.

CAM01524

INFORMACIJE IN SVETOVANJE, kako vzpostaviti in razvijati prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju:
Nevenka Alja Gladek, 01/ 433 40 24, nevenka.alja.gladek@filantropija.org.