Forum prostovoljstva 2014

Opis dogodka

Prijavnica:

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA

Naslov

Pošta

E-naslov:

Telefon:

ORGANIZACIJA

Naslov

Pošta

E-naslov:

Telefon:

Davčna številka

Davčni zavezanec

 DA NE

Članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij

 DA NE

PLAČILO KOTIZACIJE Označite

 Plača organizacija Plača udeleženec sam Brezposeln