Veseli dan prostovoljstva 2017

Opis dogodka

Prijavnica:

ORGANIZACIJA:

       

Naslov:

Telefon:

E-pošta:

KONTAKTNA OSEBA:

Telefon kontaktne osebe:

E-pošta kontaktne osebe:

       

Izberite enega od predlaganih SKLOPOV, ki tematsko najbolje opisuje vaše delovanje:

       

Število udeležencev z vaše strani (predvideno število):

       

Organizacije, ki ste aktivne v okviru istih tem, boste na veselem dnevu postavljene skupaj. S tem boste imeli možnost za povezovanje in mreženje, obiskovalci pa bodo imeli priložnost spoznati paleto prostovoljstva po posameznih področjih.
V kolikor imate željo deliti stojnico z organizacijo, s katero že dobro sodelujete, nam to napišite in upoštevali bomo vašo željo.

PRIJATELJSKA ORGANIZACIJA:

       

SVOJO ORGANIZACIJO BOSTE PREDSTAVILI (označite – lahko vse):

Na stojnici (predvidoma pol stojnice na organizacijo).Z dodatnimi aktivnostmi pred stojnico, preko katerih boste vaše delo predstavili obiskovalcem (kratko opišite aktivnost oz. animacijo, komu je namenjena).

Želimo se vključiti v program, ki bo potekal sredi Prešernovega trga (opišite aktivnost, s katero se boste predstavili in trajanje aktivnosti).

       

Vašo udeležbo bomo najavili na FB dogodku, kjer bomo delili povezavo do vaše organizacije.
Prosimo, zapišite promocijski tekst oz. povabilo, s katerim bi želeli privabiti udeležence dogodka (kratko in jedrnato: s čim se vaša organizacija ukvarja, kaj delajo prostovoljci, kaj se bo dogajalo na vaši stojnici, animacije, ki jih boste izvedli …).

       

S prijavo vaše akcije preko tega obrazca se strinjate z objavo opisa akcije in navedenih kontaktov na spletnih in FB straneh.