Pritožbeni postopek Slovenske filantropije

Na prvi stopnji ima uporabnik/ca možnost naslovitve pisne pritožbe na vodjo Slovenske filantropije (izvršno direktorico). Vodja ji/mu na to poda pisni odgovor, v katerem predlaga rešitev oziroma poda pojasnilo. V kolikor s pojasnilom oziroma s predlagano rešitvijo ni zadovoljen/a, se lahko na drugi stopnji ponovno pisno pritoži na Upravni odbor Slovenske filantropije.