PROJEKT: FORUM. Za otroke in mladoletnike brez spremstva: prenos znanja za strokovnjake z namenom krepitve rejništva (FORUM. FOR Unaccompanied Minors: transfer of knowledge for professionals to increase foster care)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
PARTNERJI PROJEKTA: FADV (IT), CORAM (UK), Fondazione ISMU, EUROCHILD, ACCEM (ES), Organization for Aid to Refugees – OPU (CZ), Family, Child, Youth Association – FCYA (H), FICE Austria (A) in Slovenska Filantropija (SLO).
NAMEN PROJEKTA: Projekt je namenjen krepitvi obstoječega rejniškega sistema v smeri izboljšanja možnosti nameščanja otrok in mladoletnikov brez spremstva v rejniške družine.
SOFINANCER PROJEKTA: Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo  
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Marina Uzelac; marina.uzelac@filantrpija.org

PROJEKT: Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju (2017)
TRAJANJE PROJEKTA: 1.4. 2017 – 31. 10. 2017
FINANCER PROJEKTA: Urad vlade RS za komuniciranje
NAMEN PROJEKTA: Gre za nadaljevanje projekta, ki ga izvajamo več let, in njegovo razširitev. Primarna ciljna skupina so delavci migranti in delavci napoteni v tujino (v nadaljevanju: delavci), zaradi situacije v Evropi pa tudi begunci in migranti, ki množično prehajajo Slovenijo.
Cilji projekta so:
– Informiranje in ozaveščanje migrantov o trgovini z ljudmi;
– Ozaveščanje delavcev o potencialni nevarnosti trgovine z ljudmi;
– Opozarjanje delavcev o morebitni prepletenosti izkoriščanja s prisilnim delom – in trgovino z ljudmi;
– Informiranje o vzvodih, ki delavcem lahko pomagajo preprečiti izkoriščanje;
– Identifikacija morebitnih žrtev, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito in napotitev le-teh na organizacije, ki jim to lahko nudijo.
 
 
PROJEKT: Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč za brezdomce, prosilce za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito ter druge migrante v Republiki Sloveniji
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2016 – 31.12.2016
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen programa je zagotavljati psihosocialno pomoč, nuditi svetovanje in izvajati zagovorništvo ter tako prispevati k boljši vključenosti in lažjemu uveljavljanju pravic brezdomcev in različnih skupin migrantov.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti , Mestna občina Ljubljana
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar – franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT:
Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote
TRAJANJE PROJEKTA: 18. 4. 2016 – 30. 6. 2018
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Orientacijski program je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji. V dveh letih bo programa deležnih 567 uporabnikov. Vsak posameznik, bo v program vključen 3 mesece.
FINANCERJI PROJEKTA: Sklad za azil, migracije in vključevanje , Ministrstvo za notranje zadeve
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar; franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT:
8 NGO-s for migrants/refugees health in 11 countries
TRAJANJE PROJEKTA:1.1.2016 – 31.12.2016
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Projekt je namenjen spremljanju zdravstvenega stanja migrantov in nudenje zdravstvene, socialne in psihološke podpore migrantom v Sloveniji.
FINANCERJI PROJEKTA: DG Sante , Evropska komisija
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Helena Liberšar; helena.libersar@filantropija.org

PROJEKT: The Path to Reconciliation-paving the way to becoming contributing members of the community
TRAJANJE PROJEKTA: april 2015 – april 2017
DRŽAVA V KATERI SE PROJEKT IZVAJA:
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je osebam z izkušnjo nasilja in mučenja zagotoviti celostno obravnavo, kot je multidisciplinarna podpora in svetovanje, ki vključuje psihosocialno in psihoterapevtsko obravnavo ter pravno pomoč. Projekt podpira dejavnosti, katerih cilj je opolnomočenje žrtev mučenja in njihova podpora pri spodbujanju integracije v petih partnerskih državah EU. Gre tudi za podporo pravnemu zagovorništvu, cilj katerih je zagotoviti, da države članice zagotavljajo pravico do rehabilitacije, kot je opredeljena v Konvenciji proti mučenju.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropska komisija – Evropski socialni sklad
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Živa Gabaj; ziva.gabaj@filantropija.org

PROJEKT: European network to reduce vulnerabilities in health
TRAJANJE PROJEKTA: 2015 – 2017
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je prispevati k zmanjševanju neenakosti na področju zdravstva v Evropski uniji in spodbujati zdravstvene sisteme, da lažje zagotavljajo pomoč posameznikom, ki se znajdejo v ranljivih situacijah.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropska komisija
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI:

PROJEKT:
Psihosocialna pomoč otrokom 
TRAJANJE PROJEKTA: 26.1.2016 – 31.12.2016
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Cilj projekta je pomagati družinam nastanjenim v Azilnem domu Ljubljana in njegovih izpostavah (Logatec) preko posebno organiziranih aktivnosti za otroke v okviru otrokom prijaznih kotičkov. Druga pomembna ciljna skupina so mladoletniki brez spremstva, prosilci za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v Azilnem domu v Ljubljani. Program, ki ga izvajajo animatorji in kulturni mediatorji (prevajalci za Farsi, Arabščino, Kurdščino, Urdu in druge jezike) vključujejo različne psihosocialne, rekreativne, rehabilitacijske, izobraževalne in druge dejavnosti, katerih cilj je obnoviti občutke normalnosti v življenju beguncev in predvsem otrok, pomagati jim obvladovanju svojih negativnih in travmatskih izkušenj ter prispevati k izboljševati njihovega psihosocialnega dobrobitja.
FINANCERJI PROJEKTA: UNICEF
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Vahida Huzejrović; vahida.huzejrovic@filantropija.org

PROJEKT: Razprave o novem pojavu begunskih migracij v Srednji Evropi
TRAJANJE PROJEKTA:
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je združiti strokovnjake in državljane iz Vzhodne in Srednje EU na šestih konferencah, ki bodo potekale v šestih državah, da bodo razpravljali o šestih glavnih novih pojavih v zvezi z begunci, ki izhajajo iz sedmih sodelujočih držav, pojasnili sedanje politike EU na področju azila in migracij in razpravljali o prihodnosti Evrope. Na konference bodo vabljeni prostovoljci, akademiki, strokovnjaki in druge interesne skupine. Teme in lokacije dvodnevnih konferenc so naslednje: 1) Nevarnost ekstremizma, nacionalizma in političnega radikalizma (Budimpešta) 2) Vloga medijev in novinarjev v razpravi o beguncih in vplivu propagande (Praga) 3) Prostovoljno delo v času begunske krize (Ljubljana) 4) Novi pristopi na področju izobraževanja otrok in mladostnikov o različnih kulturah in beguncih (Krakov) 5) Vloga akademikov in verskih voditeljev (Bratislava) 6) Sinergije med različnimi družbenimi skupinami v solidarnem delovanju do beguncev in o vlogi civilne družbe (Zagreb)
FINANCERJI PROJEKTA: Program Evropa za državljane,
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar; franci.zlatar@filantropija.org