Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij

Projekti podpornika

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti

Projekti podpornika

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Projekti podpornika

Ministrstvo za notranje zadeve

Projekti podpornika

Ministrstvo za zunanje zadeve – Mednarodno razvojno sodelovanje

Projekti podpornika

Urad vlade RS za komuniciranje

Projekti podpornika

Zavod RS za zaposlovanje

Projekti podpornika

Mestna občina Murska Sobota

Projekti podpornika

Evropska komisija – Evropski socialni sklad

Projekti podpornika

Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav

Projekti podpornika

Cmepius – Center RS za mobilnost in evropske programe

Projekti podpornika

Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji

Projekti podpornika