Prostovoljski servis je namenjen družinam v stiski, ki bi za kakovostno življenje potrebovale pomoč, ki si je zaradi finančne stiske ne morejo zagotoviti oziroma takšna pomoč na trgu ne obstaja. Program je zasnovan tako, da se odziva na raznolike stiske posameznikov in omogoča nudenje pomoči tudi tistim posameznikom, ki imajo specifične težave, za katere še ni vzpostavljenih primernih in potrebnih programov. Če so programi že vzpostavljeni, jih z njimi povežemo. Vključitev v program je prostovoljna in brezplačna.

 

POSTOPEK VKLJUČITVE V PROSTOVOLJSKI SERVIS:

 • Pokličite nas na telefonsko številko Prostovoljskega servisa ali izpolnite pristopni obrazec in nas seznanite s svojo stisko.
 • Strokovni delavec vam bo predstavil možnosti vključitve in vzpostavil povezave z že obstoječimi socialnovarstvenimi programi. Velika mreža prostovoljskih organizacij nam omogoča, da lahko posameznike v stiski usmerimo v zanje najbolj primerno organizacijo.
 • Če takšni programi ne obstajajo ali niso zadostni, se skupaj z iskalcem pomoči preverijo kriteriji za vključitev v program.
 • Posameznik ali družina, ki se želi vključiti v program, mora izpolnjevati vsaj enega izmed navedenih kriterijev:
  • uporabnik je že obstoječi uporabnik Slovenske filantropije v okviru drugih programov;
  • uporabnik prinese priporočilo centra za socialno delo, druge organizacije s podeljenim statusom humanitarne organizacije ali drugega javnega zavoda;
  • uporabnik sam dokaže, da so njegovi prihodki nižji od minimalne plače;
  • strokovni delavec oceni, da živi v življenjskih razmerah, ki mu onemogočajo kakovostno življenje;
  • uporabnik živi sam ali sam z otroki;
  • zaradi zdravstvenih razlogov ne zmore poskrbeti za vse potrebe;
  • strokovni delavec oceni, da je glede na življenjsko situacijo posameznika ali družine prostovoljska pomoč smiselna in zaželena.

 

V program lahko sprejmemo omejeno število uporabnikov, odvisno od zahtevnosti potreb posameznikov oziroma družine. V primeru zasedenosti programa vas zabeležimo na čakalno listo in vas takoj ob sprostitvi mesta kontaktiramo. Trudimo se, da bi pridobili sredstva za vključitev več strokovnih delavcev, s pomočjo katerih bi lahko povečali število vključenih uporabnikov in prostovoljcev.

Povezava do OBRAZCA ZA ODDAJO POTREBE.