USPOSABLJANJE ZA PEDAGOŠKE DELAVCE – VZPOSTAVLJANJE PROSTOVOLJSTVA V ŠOLI
Ljubljana, torek 28. novembra 2017, 9.00 – 12.00 (zaključeno)

Namenjeno je pedagoškim delavcem z osnovnih in srednjih šol, ki začenjajo z razvojem prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur, udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Obsega naslednje teme:

 • Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k vsakdanjemu delu z otroki in mladostniki.
 • Štiri oblike prostovoljstva v šolah, njihove prednosti in izzivi.
 • Študij primera: potrebe kot vodilo pri snovanju prostovoljskih aktivnosti.
 • Prostovoljstvo kot priložnost za motiviranje otrok in mladostnikov.

Cena z ddv: 60€
Ugodnosti:

 • za pedagoške delavce iz šol, vključenih v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij: cena 45,00 €
 • za pedagoške delavce iz šol, prejemnic naziva Junaki našega časa, in nosilk zastave Sadeži družbe: za enega posameznika, ki bo kot začetnik prevzel mentorstvo prostovoljcem, je udeležba brezplačna.

Opomba za vse šole, ki še niste članice Mreže: vključitev je brezplačna, informacije o vključitvi dobite pri nas.

Prijavnica za usposabljanje je dostopna elektronsko ali v papirnati obliki.

“Vse kar smo pridobili, lahko uporabimo v našem vsakdanjem življenju za gradnjo trdnega in širokega mostu človeka k človeku. Hvala za srečanje na topel, prijeten način!” Nikica Grkman, mentorica prostovoljcev na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana

VEČ INFORMACIJ dobite pri Nevenki Alji Gladek na elektronskem naslovu nevenka.alja.gladek@filantropija.org ali na telefonski številki 01 433 40 24. 

USPOSABLJANJE O FORMALNI UREDITVI PROSTOVOLJSTVA V JAVNEM ZAVODU
Ljubljana, torek 28. novembra 2017, 9.00 – 12.00 (zaključeno)

POHITITE!

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bi radi pridobili potrebna znanja za začetek vzpostavljanja prostovoljstva v različnih javnih zavodih.

Obsega naslednje teme:

 • Zakonska podlaga za vzpostavljanje prostovoljstva v javnem zavodu.
 • Prostovoljski program – obvezne sestavine in njihovo uresničevanje.
 • Sklepanje dogovorov s prostovoljci.
 • Uresničevanje pravic prostovoljcev.
 • Vpis v evidenco organizacij s prostovoljskim programom na AJPES.
 • Podpora javnim zavodom pri organiziranju prostovoljstva.

Cena z ddv: 37€

Prijavnica za usposabljanje je dostopna elektronsko.

VEČ INFORMACIJ dobite na usposabljanja@filantropija.org ali 01 433 40 24.

PROSTOVOLJSTVO ZA BOLJŠE VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V ŠOLO Ljubljana, torek 30. januarja 2017, 9.00 – 16.00

NOV TERMIN!

Usposabljanje je namenjeno učiteljem in drugim pedagoškim delavcem v šolah, ki želijo pridobiti znanja in veščine za boljšo integracijo otrok priseljencev v šolo z različnimi oblikami prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur. Udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo.

Obsega naslednje teme:

 • Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k sprejemanju različnosti in opolnomočenju.
 • Oblike prostovoljstva, ki učinkovito podpirajo vključevanje otrok priseljencev v šolah.
 • Študij primera: potrebe kot vodilo pri snovanju prostovoljskih aktivnosti.

Cena z ddv: 60€
Ugodnosti:

 • za pedagoške delavce iz šol, vključenih v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij: cena 45,00 €
 • za pedagoške delavce iz šol, prejemnic naziva Junaki našega časa, in nosilk zastave Sadeži družbe: za enega posameznika, ki bo kot začetnik prevzel mentorstvo prostovoljcem, je udeležba brezplačna.

Opomba za vse šole, ki še niste članice Mreže: vključitev je brezplačna, informacije o vključitvi dobite pri nas.

Prijavnica za usposabljanje je dostopna elektronsko ali v  papirnati obliki.

VEČ INFORMACIJ dobite pri Nevenki Alji Gladek na elektronskem naslovu nevenka.alja.gladek@filantropija.org ali na telefonski številki 01 433 40 24. 

Vse o vključevanju v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij izveste pri Nini Lukashevich, nina.lukashevich@filantropija.org, 01 433 40 24.