AKTUALNO

NAŠI DOGODKI

NAŠA VIZIJA

je odprta, pravična in solidarna družba, ki v partnerskem sodelovanju javnega, gospodarskega sektorja, organizacij civilne družbe ter s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi ponuja spodbudno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnihkoli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kakovostnega bivanja zase in za svoje družine.

Vrednote

Vrednote, ki jih zagovarjamo so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Verjamemo, da smo za življenje v naši skupnosti so-odgovorni vsi in želimo, da bi se tega zavedali. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših.

PROGRAMI SLOVENSKE FILANTROPIJE