MEDNARODNI DAN MIGRANTOV V HIŠI EU

 

   

 

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Slovenska filantropija vabita na

MEDNARODNI DAN MIGRANTOV V HIŠI EU

18. december 2017 od 9. do 14. ure

Hiša Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana

Ljudje so se selili od nekdaj in Evropa ni izjema. V preteklosti so Evropejci iskali srečo na drugih celinah, danes se selimo med državami EU, pri nas pa iz različnih vzrokov novo priložnost iščejo migranti z vseh koncev sveta. Z dogodkom obeležujemo mednarodni dan migrantov, ki ga je leta 2000 razglasila OZN, pozornost pa namenjamo predvsem projektom in pobudam za lažje vključevanje otrok migrantov v Sloveniji.

Vabljeni!

9.00–12.00   Strokovni posvet Izzivi in priložnosti vključevanja otrok migrantov

Pozornost bomo posvetili vključevanju otrok migrantov v vrtec, osnovno in srednjo šolo. Namen posveta je informirati strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju o strokovnih podlagah za dobro vključevanje otrok migrantov in jih seznaniti z uspešnimi pristopi, ki so jih v praksi razvili nekateri inovativni pedagoški delavci. Posebej vabljeni vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in študentje fakultet, ki se ukvarjate z izobraževanjem za poklicno delo z otroki in mladostniki.

 Prijave so možne do 11. 12. 2017 oziroma do zapolnitve mest preko spletne prijavnice.

12.00–14.00   Sejem integracije in degustacije

Predstavile se bodo organizacije, ki se ukvarjajo z vključevanjem otrok v sistem vzgoje in izobraževanja, pomagajo pedagoškim delavcem na tem področju ter izvajajo različne programe integracije priseljencev v skupnost. Udeleženci bodo prejeli informacije tudi o možnostih nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju vključevanja otrok migrantov ter gradiva, namenjena čim bolj uspešnemu vključevanju otrok migrantov v vrtec oz. šolo. Sejem bo spremljala medkulturna pogostitev. Za kulinarično doživetje bo poskrbela Skuhna, socialno podjetje, ki stremi k boljšim zaposlitvenim možnostim migrantov iz globalnega juga ter zbliževanju ljudi različnih kultur.

12.00–14.00   Delavnice Glasba nas povezuje

V interaktivnih delavnicah se bomo seznanili z glasbeno kulturno dediščino Afrike, Južne Amerike, Azije in Evrope. Spoznali bomo pomen okrasitve glasbil, ki pripovedujejo zgodbe, obdobja, iz katerih izvirajo, ter se seznanili z njihovo uporabo: djembe, cascas, deževne palice, tibetanske posode, gong, hang, didgeridoo … Delavnice izvaja Dejan Štemberger, sodelavec Slovenske filantropije v Hiši Sadeži družbe Vipava. Trajajo 30 minut.

12.00–14.00   Vodeni ogledi razstave Doživi Evropo in stojnica pred Hišo EU

Ogrejte se s pravično kavo, zavrtite kolo sreče in z interaktivno izkušnjo naše razstave doživite Evropo. Spoznajte zgodbe Evropejcev, ki iščejo priložnosti v drugi državi EU, in ljudi, ki so se v Evropo priselili z drugih delov sveta.

8.30–9.00          Registracija in jutranja kava

9.00–9.10          Uvodni pozdravi ob mednarodnem dnevu migrantov

Franci Zlatar (Slovenska filantropija)

Mojca Špec Potočar (Urad za integracijo in oskrbo migrantov)

Zoran Stančič (Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

9.10–10.10        Strokovne podlage za soočanje z izzivi vključevanja otrok migrantov v sistem VIZ

prim. Anica Mikuš Kos, dr.med., spec.ped., spec. psih., Slovenska filantropija: Kako 

pomagati otrokom beguncem in priseljencem pri integraciji?

Mateja Režek, Pedagoški inštitut: Podpora strokovnim delavcem vrtcev in šol pri vključevanju otrok beguncev in priseljencev

Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU: Projekt “Le z drugimi smo”: Aktivna vloga pedagoških delavcev

Strokovnjakinje bodo spregovorile o posebnostih otrok in mladostnikov migrantov kot ranljive skupine in njihovih temeljnih potrebah kot izhodišču za načrtovanje pedagoškega dela z njimi v sistemu vzgoje in izobraževanja. Prav tako bodo predstavile preizkušene in nove pristope podpore strokovnim delavcem na tem področju.

10.10–10.30      Pogovor s predavateljicami

Povezuje Nevenka Alja Gladek

10.30–11.00      Odmor

11.00–11.45      Uspešni pristopi k vključevanju otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja

Sergeja Zemljarič, svetovalna delavka v Vrtcu Galjevica

Ksenija Turšič, učiteljica na OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

Marina Herman in Marjetka Bezjak, učiteljici na OŠ Duplek

Mojca Saje Kušar, učiteljica na SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Nika Rudež, multiplikatorka projekta “Izzivi medkulturnega sobivanja” na OŠ Koper

Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Predstavitve pedagoških delavcev, ki so oblikovali inovativne aktivnosti in programe vključevanja otrok migrantov v vrtce, osnovne in srednje šole, ter izzivov, s katerimi so se pri tem soočali.

11.45–12.00      Pogovor o izzivih in priložnostih integracije otrok priseljencev

Povezuje Nevenka Alja Gladek

12.00–14.00      Sejem integracije in degustacije | Delavnice Glasba nas povezuje | Vodeni ogledi razstave Doživi Evropo in stojnica pred Hišo EU

Organizacije, ki sodelujejo pri sejmu integracije (po abecednem redu): Amnesty International Slovenija, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, ISA institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte, Pedagoški inštitut, Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva, UNICEF Slovenija, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas