Imenovani člani Etične komisije organiziranega prostovoljstva

Slovenska filantropija, koordinatorica tehnične podpore Etični komisiji organiziranega prostovoljstva, na podlagi Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva sprejetega na 6. Slovenskem kongresu prostovoljstva, je  8. novembra 2013 organizacijam podpisnicam etičnega kodeksa poslala poziv za kandidatke in kandidate za člane Etične komisije organiziranega prostovoljstva.
Na javni poziv za kandidiranje za članice in člane Etične komisije organiziranega prostovoljstva se je odzvalo 12 kandidatov.
Na 9. Slovenskem kongresu prostovoljstva, 5. in 6. decembra v Murski Soboti, smo izpeljali volitve Etične komisije v novem mandatu.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
Marija Vegelj Pirc, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Janez Matoh, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Nina Lukashevich, Slovenska filantropija
Jurček Nowakk, HOPLA – društvo za družinsko rekreacijo
Ivan Kramberger, Sožitje Gornja Radgona in PGD Gornja Radgona
Barbara Gyoerfi, Društvo za zaščito živali Trebnje
Nace Breitenberg, Zveza prijateljev mladine Slovenije
Etična komisija je sestavljena iz 5 – 11 članov in predstavlja neodvisni organ, na katerega se lahko posameznik ali organizacija obrne v primeru vprašanj, dilem in pritožb povezanih z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva. Delo članov Etične komisije poteka na podlagi načel Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Od izbranih članov se pričakuje angažirano delovanje v Etični komisiji in sodelovanje pri promociji, uveljavitvi ter razvoju Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.
Člane Etične komisije organiziranega prostovoljstva imenuje Slovenski kongres prostovoljstva, njihov mandat traja dve leti oz. do naslednjega kongresa.
Postopek imenovanja:
1. Pošiljanje poziva podpisnicam Etičnega kodeksa in objava na spletni strani www.prostovoljstvo.org;
2. Sprejem kandidatur do 25. novembra 2013 pri koordinatorici tehnične podpore na podlagi v celoti izpolnjenega priloženega obrazca;
3. Udeleženci 9. Slovenskega kongresa prostovoljstva bodo o kandidatih obveščeni predhodno;
4. Kandidati so prisotni na Kongresu prostovoljstva za dodatne informacije, v kolikor so odsotni in jih ne zastopa drug udeleženec kongresa pomeni, da odstopajo od kandidature.V primeru, da se kandidat za člana Etične komisije, ali njegov predstavnik, ne namerava udeležiti kongresa, je prisoten samo v delu, ko bo imenovana nova Etična komisija in na kongres vstopa brez kotizacije. 5. Kongres določi število članov Etične komisije;
6. Kongres v primeru ustreznega števila članov potrdi Etično komisijo, v nasprotnem primeru pa izpelje volitve.
Član Etične komisije je prostovoljna in častna funkcija. Na Slovenski filantropiji zagotavljamo logistično podporo. Vsak kandidat tudi vnaprej podpiše izjavo, s katero se obvezuje, da bo redno sodeloval na sejah in tvorno prispeval k delovanju Etične komisije.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor