Kako izboljšati politično participacijo migrantov?

V okviru evropskega projekta Puzzled by Policy, ki je namenjen vključevanju javnosti v razprave in oblikovanje politik na področju migracij s pomočjo interneta, je potekala moderirana spletna razprava z naslovom “Kako izboljšati politično participacijo migrantov in zakaj je le-ta pomembna?”.
Cilj spletne razprave, katere pobudnik je bila Slovenska filantropija, je bil spodbuditi debato o politični participaciji migrantov v Sloveniji in oblikovati vsebinsko poročilo za odločevalce oz. oblikovalce politik. Spletna razprava je potekala od marca do oktobra 2013, v njej pa je bilo objavljenih 36 mnenj in predlogov.
Večina sodelujočih v spletni razpravi se je pozitivno opredelila do pomena politične participacije migrantov in se zavzela, da bi migranti morali imeti pravico do politične participacije čim prej in v
čim večji možni meri. Največ razpravljalcev je menilo, da bi lahko politično participacijo migrantov v Sloveniji izboljšali z vključitvijo migrantskih organizacij v Svet za vključevanje, s povečevanjem sredstev za delovanje migrantskih društev in aktivno volilno pravico migrantov na lokalnem nivoju. Celotno poročilo spletne razprave je dostopno prek povezave.
Poročilo razprave je bilo 28. novembra 2013 predstavljeno na seji sveta za vključevanje tujcev, ki je sprejelo sklep, da bo v prihodnje potrebno poiskati način, kako zagotoviti predstavnika migrantov v Svetu za vključevanje. Vsem članom sveta bo posredovan poziv k morebitnim predlogom, kako zagotoviti čimbolj reprezentativnega predstavnika.
V okviru projekta Puzzled by Policy je bilo do sedaj pripravljenih 22 poročil spletnih razprav v šestih jezikih in pridobljenih 10 odzivov odločevalcev iz Grčije, Italije, Madžarske, Slovenije, Španije in Evropske komisije.
Lepo vabljeni, da izpolnite kratek anonimni vprašalnik o odnosu do migracij (glej spodnji prikaz) in s pomočjo spletne vizualizacijo Policy profiler preverite ujemanje vaših stališč do migrantske problematike s pozicijami različnih deležnikov ter jih primerjate z več kot 6.700 drugimi uporabniki.

Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani www.puzzledbypolicy.eu. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru ICT Policy Support Programme.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor