Slovensko-nemška gospodarska zbornica podpira Slovensko filantropijo

logo_ahk_slowenienSlovensko-nemška gospodarska zbornica podpira Slovensko filantropijo pri širjenju informacij v boju proti trgovini z ljudmi. Prepoznali so namreč dejstvo, da so izkoriščani ne le delavci v Sloveniji, temveč tudi tisti, ki so bili iz Slovenije napoteni v Nemčijo. Spoštovanje zakonodaje pa pomeni tudi spoštovanje delavskih pravic.
V zadnjem desetletju so se v Sloveniji pojavile številne oblike izkoriščanja delavcev, posebno delavcev migrantov, ki so neredko ostale skrite. Delavci pogosto niso bili plačani za opravljeno delo, delali so preko delovnega časa, bivali so v neprimernih nastanitvah, pojavljali pa so se tudi fiktivni posredniki dela in drugo. Ob tem se zastavlja vprašanje prisilnega dela in morebitne prepletenosti s trgovino z ljudmi. Zgodbe izkoriščanja so se ponovno izluščile, ko so delavci migranti in tudi domači delavci zaradi posledic gospodarske krize začeli iskati delo v tujini (predvsem Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in nekaterih drugih državah).
Preteklo terensko delo z migrantskimi delavci je pokazalo, da so vzroki izkoriščanja pogosto povezani z njihovo slabo informiranostjo glede pravic. Slovenska filantropija zato izvaja projekt informiranja, ozaveščanja in opolnomočenja migrantskih delavcev in delavcev, napotenih na delo v tujino, o trgovini z ljudmi, o njihovih pravicah, dolžnostih ter predstavitev možnosti, ki jih ciljni skupini ponujajo programi vključevanja v slovensko družbo.
Sodelavci Slovenske filantropije v okviru projekta obiskujejo večje slovenske kraje (Maribor, Celje, Velenje, Koper, Nova Gorica, Postojna, Vipava, Jesenice, Kranj, Murska Sobota, Trbovlje in Črnomelj), tam navezujemo stike z različnimi lokalnimi organizacijami ter poskušamo, tako preko njih kot tudi neposredno, delavce informirati o trgovini z ljudmi.
Prav tako želi Slovenska filantropija o pasteh trgovine z ljudmi opozoriti delavce pred odhodom na delo v tujino. Za informiranje so pripravili informativne letake v več jezikih. Delavec lahko pred odhodom na delo v tujino pri njih in pri nekaterih drugih organizacijah dobi informacije, na kaj naj bo še posebej pozoren pri dogovarjanju za delo in sklepanju pogodbe.
Podpora Slovensko-nemške gospodarske zbornice Slovenski filantropiji je razumljiva, saj obe organizaciji zagovarjata vrednote, kot so človekove pravice in delavske pravic.

***

TRGOVINA Z LJUDMI je nezakonito razpolaganje z ljudmi, kot da so stvari. Vključuje pridobivanje, prevoz, skrivanje in namestitev oseb za namen izkoriščanja in siljenja v prisilno delo, prostitucijo, beračenje, poroko, služabništvo ali pa gre za odvzem organov, tkiva in krvi. Pri tem trgovci z ljudmi grozijo, lahko so fizično ali spolno nasilni. Uporabljajo tudi prevare, čustveno zavajanje, izkoristijo njihov ogrožen položaj, ker potrebujejo pomoč ali pa jim nudijo plačilo in ugodnosti za privolitev njihove privolitve v izkoriščanje. Kazenski zakonik Slovenije trgovino z ljudmi opredeljuje kot hudo kaznivo dejanje.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor