Usposabljanje prostovoljcev Info točke za tujce

Slovenska filantropija je skupaj z Info točko za tujce Zavoda RS za zaposlovanje v zadnjem letu usposobila že 40 prostovoljcev za delo z brezposelnimi migranti na področju Gorenjske, Osrednje Slovenije, Notranjske, Zasavja, Štajerske in Prekmurja. Prostovoljci tako v lokalnih enotah Zavoda RS za zaposlovanje nudijo pomoč tujim delavcem, ki so v naši državi izgubili zaposlitev in imajo zaradi nerazumevanja jezika in ostalih okoliščin težave pri iskanju nove. Veliko je takih, ki so se znašli v težki situaciji tudi zaradi kršitev njihovih pravic v času, ko se še bili zaposleni.
V mesecu oktobru bomo ponovno izvedli usposabljanje prostovoljcev v tem programu, tokrat za območje Primorske in Goriške.
Kot prostovoljci v okviru Prostovoljskega programa Zavoda RS za zaposlovanje boste opravljali sledeča dela:

  1. informiranje migrantov o dejavnostih Info točke za tujce in Zavoda RS za zaposlovanje;
  2. pomoč brezposelnim migrantom pri iskanju zaposlitve;
  3. individualno spremljanje in podpora migrantom v postopkih Zavoda RS za zaposlovanje ter v drugih osebnih okoliščinah.

Za vse zainteresirane organiziramo USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV, ki je pogoj za sodelovanje. Dvodnevno usposabljanje bo potekalo

v prostorih Hiše Sadeži družbe Vipava, Trg Pavla Rušta 6, Vipava,

v četrtek, 9. 10. 2014, od 9. do 16. ure in

v petek, 10. 10. 2014, od 9. do 16. ure.

Pogoj: pogovorno znanje jezika tujih delavcev (bosanski, srbski, hrvaški, albanski jezik…).

Za prijavo na usposabljanje najkasneje do 30. septembra 2014 pošljite izpolnite prijavnico na meta.odar@filantropija.org ali Slovenska filantropija, Poljanska 12, Ljubljana.

Več informacij:

  • Slovenska filantropija, 01/ 430 12 88, meta.odar@filantropija.org
  • Info točka za tujce, 01/ 472 64 64, nina.leban@ess.gov.si

 
Plakat (pdf)
Prijavnica na usposabljanje prostovoljcev (pdf)
Dodatne informacije:
Zavod RS za zaposlovanje v svoj prostovoljski program vključuje prostovoljce, ki:
– imajo za opravljanje dela ustrezno raven komunikativnosti;
– so stari najmanj 18 let;
– ne glede na vrsto dela niso bili kazensko ovadeni ali pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja zoper telo ali spolno nedotakljivost;
– so spoštljivi do strank in drugih vpletenih v proces;
– zagotavljajo varovanje osebnih podatkov;
– spoštujejo pravila in dogovore;
– znajo razmejiti organizirano prostovoljsko delo od drugih vrst pomoči.
Pomoč bodo potrebovali predvsem migranti, ki so v Sloveniji izgubili zaposlitev, posebno tisti, ki so se zaradi kršitev pravic, ko so bili še zaposleni, znašli v težki situaciji in zato potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju le-te.
Od prostovoljcev se pričakuje, da spoštujejo druge kulture, imajo interes za delo z migranti ter so nekonfliktne in čustveno stabilne osebe. Prostovoljci morajo biti zanesljivi in odgovorni ter motivirani za delo in pomoč, brez prisotnosti želje po pomoči iz usmiljenja.
Lastna migrantska izkušnja prostovoljca in poznavanje postopkov in aktivnosti Info točke za tujce ter Zavoda RS za zaposlovanje lahko koristi pri delu prostovoljca, ni pa pogoj.
Zavod si pridružuje pravico, da odkloni sodelovanje s prostovoljcem.
Prostovoljcem bodo povrnjen morebitni stroški, ki jih bo prostovoljec imel v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela (npr. potni stroški). Povrnitev stroškov ne vpliva na višino socialnih transferjev.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor