Predstavitev prostovoljstva na slovenskih šolah pedagoškim delavcem iz Vladikavkaza

Pedagoški delavci iz Severne Osetije so se na študijskem obisku v Sloveniji mudili med 2. in 8. oktobrom.
S prostovoljstvom na slovenskih šolah so se začeli seznanjati med obiskom na OŠ Antona Ukmarja v Kopru 3.10., kjer so ravnateljica in mentorji prostovoljstva predstavili inovativne programe, v katerih so njihovi učenci aktivni kot prostovoljci. Šola leto za letom izvaja zbiralne akcije najrazličnejših materialov, z izkupičkom katerih nato pomaga posameznikom, ki potrebujejo pomoč iz zdravstvenih razlogov, in financirajo šolnino svojemu varovancu, dečku iz ene od afriških držav, ki se lahko izobražuje zaradi njihovega prispevka. Posebej zanimiva je prostovoljska pomoč učencev za brezdomce in programi, ki so jih zasnovali skupaj z njimi, pa tudi akcije mladih ekologov.
V ponedeljek, 6. 10.2014, so se s predstavniki slovenskih šol srečali v prostorih Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani. Uvodoma so se gostje seznanili z izkušnjami Slovenske filantropije pri razvoju prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju, predvsem s projektom Izberem nenasilje in sem svoboden, v okviru katerega je Slovenska filantropija izvedla intenzivna petdnevna usposabljanja učiteljev pod naslovom Prostovoljstvo – krepitev vrednot nenasilja. Od projekta, ki je potekal v obdobju 2011 – 2012, dalje se je prostovoljstvo v slovenskih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja razvilo na številnih področjih in se razširilo tudi kot pristop k opolnomočenju otrok in mladostnikov. Svoje izvirne in raznolike pristope na področju prostovoljstva so gostom iz Rusije predstavili strokovni delavci in prostovoljci izbranih šol.
OŠ Toneta Čufarja Ljubljana je predstavila široko paleto prostovoljskih programov, ki jih z učenci izvaja šest učiteljic. Programi segajo od medvrstniške učne pomoči in druženja po pouku do mladih ekologov in mediatorjev.
OŠ Livada Ljubljana je razvila prostovoljstvo kot priložnost za opolnomočenje otrok, še posebej priseljencev iz različnih držav, pri čemer se v mentorsko podporo prostovoljcem vključuje veliko število učiteljev, kar šolo dela izjemno.
OŠ Mladika Ptuj je kot senzibilen odziv na potrebe pri učencih pionirsko razvila prostovoljstvo upokojenih učiteljev, ki ga je predstavila upokojena ravnateljica te šole Sonja Purgaj, ki je zelo aktivna prostovoljka pri individualni pomoči učencem in pri delu s skupinami v dnevnem centru za otroke in mladostnike na Ptuju.
vransko taborOŠ Vransko – Tabor je šola, ki načrtno skrbi za prostovoljstvo, kar jo dela prepoznavno ne le v lokalnem, ampak tudi v širšem okolju. Posebej inovativni so na področju medgeneracijskega prostovoljstva ter kot promotorji humanitarnih programov v skupnosti.
Srednja zdravstvena šola Ljubljana  ima že dolgoletno tradicijo prostovoljstva in se lahko pohvali z več kot 200 prostovoljci, ki opravljajo prostovoljsko delo v desetih organizacijah v Ljubljani. Prostovoljstvo prinaša dijakom dragocene izkušnje pri korakih v poklic, ki je usmerjen v delo z bolnimi, zato so dijakom prostovoljska dela tudi preizkusni kamen pri preverjanju pravilnosti odločitve za ta poklic.
Gostje iz Vladikavkaza so naslednji dan prisluhnili predstavitvi prostovoljstva na Gimnaziji Bežigrad, nato pa se seznanili še s prostovoljstvom otrok in mladih v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji. Na bežigrajski gimnaziji prostovoljstvo razvijajo tako v okviru programa mednarodne mature kot v ostalih razredih, prostovoljske aktivnosti pa segajo od humanitarnih akcij, prireditev na področju kulture pa so sodelovanja z Rdečim križem in krvodajalskih akcij. V Mladih zmajih razvijajo tako neformalno kot organizirano prostovoljstvo, ki ga približujejo mladostnikom skozi štiri četrtne mladinske centre. Prizadevajo si, da bi se mreža četrtnih mladinskih centrov še razširila in pokrila potrebe čim večjega števila mladih po aktivnem in vsebinsko bogatem preživljanju prostega časa, kamor sodi tudi prostovoljstvo.
IMG_2596-malaSkupina je obiskala tudi Srednjo zdravstveno šolo in se seznanila z njihovimi programi na področju prostovoljstva, si ogledala prostore in se pogovorila o razlikah med obema šolskima sistemoma. Za prevajanje so poskrbeli kar rusko govoreči dijaki.
Obisk je bil zanimiv in povezovalen, gostje in gostitelji smo si izmenjali kontaktne podatke in se dogovorili, da bomo v prihodnje iskali priložnosti za skupne projekte na področju razvoja prostovoljstva ter za izmenjave mladih prostovoljcev.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor