Vezalka povezuje in poziva

Vezalka_logo_prvastranVezalka je neprofitna prostovoljna skupina arhitektov, ki želi spodbuditi razpravo o arhitekturnem in socialnem potencialu, ki ga nosijo lokacije izven turističnega Centra Ljubljane. Vezalka bo poskušala povezati mlade arhitekte in uporabnike prostora skozi medije spleta, videa, fotografije in odprte debate na osrednjem dogodku 17. in 18. 10. 2014 na bodočem sedežu Slovenske filantropije . Takrat želimo predstaviti tudi vsakdanjik prebivalcev Ljubljane, ki ne živijo v Centru.
Z namenom vpogleda v vsakdanje življenje Ljubljančanov želimo pripraviti razstavo fotografij na temo Identiteta (obrobja). S fotografijami poskusite ujeti identiteto prostorov, v katerih se gibljete, in izpostaviti potenciale prostora ali pomanjkanje le-teh, glede na vašo presojo. Fotografije so lahko umetniške ali dokumentarne.
Izbrana dela bodo natisnjena in razstavljena na dogodku »48 ur za arhitekturni potencial« in sicer v bodoči hiši Slovenske filantropije na Viču. Stavba je v procesu prenove in ima pestro zgodovino prezidav in uporabnikov, trenutno pa je v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jo je ponudila Slovenski filantropiji v začasni brezplačni najem. Delno porušeni zidovi in prisotnost procesa prenove je primeren okvir za razmislek o podobnih možnostih, ki se ponujajo v Ljubljani. Istočasno se z dogodkom na tem mestu spreminja identiteta hiše v ljudem prijazno, odprto in aktivno.
Pogoji za sodelovanje:
Fotografskega natečaja se lahko udeležijo vsi ljubitelji fotografije (starost ni omejena).
Fotografski natečaj poteka do 10.10.2014.
Udeleženec lahko prispeva največ tri (3) fotografije. Za razstavo bomo izbrali po eno (1), izjemoma več fotografij. Stroške tiska, kaširanja in razstavljanja krije organizator (Vezalka).
Tehnični pogoji:
Posamezna fotografija, ki jo avtor odda po elektronski pošti, naj ne bo večja kot 2 MB in v primerni ločljivosti za tisk (najmanj 150 dpi). Fotografije morajo biti oddane v elektronski obliki v RGB barvnem prostoru. Ob fotografiji morajo avtorji navesti naslednje podatke:
–        Naslov fotografije in kratek opis (do 3 stavke);
–        Ime, priimek in letnico rojstva avtorja;
–        Kontaktni podatki avtorja (e-naslov, kontaktna telefonska številka), preko katerih lahko organizator stopi v stik z avtorjem;
Fotografije pošljite na e-naslov: info@vezalka.org
Vse izbrane fotografije bodo razstavljene 18.10.2014 v prostorih Slovenske filantropije Viška hiška, Cesta Dolomitskega odreda 11 v Ljubljani.
 
Več o projektu Vezalka na www.vezalka.org.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor