Z usposabljanji v Calarasiju do novih (spo)znanj

V času med 25. in 28. februarjem 2015 je v okviru projekta Krepitev vloge šole pri zmanjševanju šolskega osipa in  posledic revščine na otroke v regiji Calarasi, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Slovenska filantropija skupaj s partnersko organizacijo Interaction v Moldaviji, izvedla 2. modul usposabljanja za lokalne svetovalne delavce (12) in učitelje (60) iz regije Calarasi.

2015022614385320150226144433

V okviru tridnevnega zelo dinamičnega in interaktivnega usposabljanja, obogatenega z različnimi metodami dela in učenja, so učitelji dobili priložnost poglabljanja in pridobivanja novih znanj ter skupnega iskanja rešitev za težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu z otroki. Delo je potekalo na naslednjih področij: psihosocialno vzdušje v šoli, odnosi učitelj – učenec, učitelj – starši, odnosi znotraj kolektiva, odnosi med vrstniki, nasilje med vrstniki in vrstniško preganjanje, nasilje v družini, travme in izgube.

Med obravnavanimi temami je bil poseben čas namenjen usposabljanju na temo »Naše pravice«. Učitelje se je pripravilo za delo z otroki na področju učenja in informiranja o človekovih pravicah. Prejeli so pisana gradiva prevedena v lokalni jezik (http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/CP/TextFINAL.pdf) in tehnična navodila o izvedbi delavnic na šolah. Učitelji bodo izvedli najmanj 650 delavnic.
20150228133319
Na podlagi poročanj učiteljev in strokovnjakov o implementaciji pridobljenega znanja iz prvega modula v praksi lahko predvidevamo, da bo število otrok, ki bodo opolnomočeni skozi izobraževanje o pravicah, dosti večje. Vsi  udeleženci usposabljanj so namreč že poročali o spremembi pogleda na otroka ter na svojo vlogo, predvsem zaščitno, v življenju otrok ter o tem, da so se začeli bolj zavedati pomena svoje vloge in delovanja. Začeli so se ozirati okrog sebe, mobilizirati obstoječe resurse v skupnosti ter skupaj iskati rešitve. Tako so se npr. v okviru delavnice na temo »Revščina in vloga šole v nudenju pomoči otrokom« učitelji spomnili povabiti v šolo predstavnike lokalnih oblasti, predstavnike šolstva ter predstavnike socialnih služb. Želeli so, da ti isti slišijo o težavah otrok, s katerimi delajo učitelji in da skupaj iščejo rešitve. Na nekaterih šolah so pri obravnavi tem, kot je npr. nasilje, povabili lokalno policijo, ki je sodelovala in iz svojega kota predstavila možne oblike sodelovanja pri preprečevanju nasilja.
Omenjeni in številni drugi primeri govorijo o učinkih projekta. Dejstvo, da so učitelji zelo radi prišli na drugi modul usposabljanja v času šolskih počitnic, da ni osipa,  govori v prid uspešnosti projekta.
Predstavniki šolstva so ves čas sodelovali pri usposabljanju. Udeležence in predstavnike Slovenske filantropije je prišel pozdraviti tudi predsednik Regije Calarasi. Posebno zahvalo je namenil Slovenski vladi in Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije za finančno podporo projektu.
MRS Projekt financira Ministrstvo za Zunanje zadeve Republike Slovenije, v okviru Mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor