Evropska peticija solidarnosti z Grčijo

Zlomite verige grškega dolga!
Varčevalne politike, neuspešna politična strategija in lažna rešitev za problem naraščujočih javnih dolgov, katerih velik del je posledica reševanja bank, uničujejo ljudi po celi Evrope. Ti ljudje se pridružujejo milijonom v državah v razvoju, ki jih negativne posledice ponavljujočih se dolžniških kriz in desetletij kaznovalnih varčevalnih politik še naprej negativno prizadevajo.
Grčija je v prvi liniji evropske dolžniške krize. Grkinje in Grki so pod težo bremena ogromnega in nepoplačljivega dolga, ki so ga povzročile neodgovorne posojilodajalske prakse evropskih bank, izposojanje skorumpiranih grških elit in globalna mreža davčnih oaz, ki omogočajo, da neobdavčen denar odteka iz države. Grška komisija resnice o dolgu začenja razkrivati globoko krivičnost teh dolgov.
Grška kriza in krize pred njo so simptomi globalnega finančnega sistema, ki postavlja interese bank in finančnih elit pred potrebe običajnih ljudi in pred naše pravice do varnega doma, dostojnega dela in dostopa do osnovnih javnih dobrin kot so voda, zdravstvena oskrba, izobraževanje.
Nujno potrebujemo odpis krivičnih dolgov, konec vsiljenih varčevalnih politik in oblikovanje novih pravil, da se bo dolžniške krize, ko se zgodijo, rešilo pravično in hitro.
Mi, državljani držav širom Evrope, zahtevamo:

  • sklic evropske konference o dogovoru o odpisu dolgov Grčiji in drugim državam, ki potrebujejo odpis dolgov, ki bo temeljil na javnih pregledih dolgov in se ga bo financiralo z denarjem, ki bo dobljen nazaj od bank ter finančnih špekulantov – tistih, ki so se okoristili z javnim reševanjem bank in finančnega sistema.
  • konec uveljavljanja varčevalnih politik, ki ustvarjajo družbene krivice in revščino v Evropi in po celem svetu.
  • oblikovanje pravil na ravni ZN o tem, kako se soočiti z dolžniškimi krizami držav na hiter, pravičen način, ob spoštovanju človekovih pravic, s čimer se bo bankam in finančnikom dalo jasno sporočilo, da jih ne bomo več reševali zaradi posledic njihovega neodgovornega poslovanja.

Peticija 
Vprašanja in odgovori glede evropske peticije solidarnosti z Grčijo

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor