Razpis za prosti delovni mesti na Slovenski filantropiji

Objavljamo dve prosti delovni mesti: zdravnik z licenco in koordinator prostovoljcev
1. Slovenska filantropija razpisuje delovno mesto »Koordinator in mentor prostovoljcev (M/Ž)«.
Delovne obveznosti:

 • organizacija prostovoljskega dela;
 • iskanje prostovoljcev;
 • koordinacija prostovoljcev z uporabniki;
 • organizacija mentorske podpore s prostovoljci;
 • organizacija intervizij;
 • spremljanje in evidentiranje dela prostovoljcev, dnevnikov opravljenega prostovoljskega dela.

Pogoji za prijavo:

 • univerzitetna izobrazba, 6/I.,II. ali 7/I.,II. , smer socialnega dela, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije,
 • strokovni izpit iz socialnega varstva ali možnost kasnejšega opravljanja strokovni izpit iz socialnega varstva,
 • dobro pisno in govorno znanje slovenskega in angleškega jezika, prednost je znanje tudi drugih tujih jezikov,
 • dobro znanje dela z računalnikom (najmanj WORD, EXCEL) in
 • vozniški izpit B kategorije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so že uspešno opravljali podobna dela (profesionalno ali prostovoljsko), ki imajo izkušnje dela z migranti in begunci , dela z ranljivimi skupinami ljudi.
Delovno mesto razpisujemo za polni delovni čas. Delo poteka med 11. in 19.uro. Delo poteka na sedežu organizacije v Ljubljani.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje do konca leta 2016, s tremi meseci poskusnega obdobja.
Prijave pošljite na spodnji naslov do torka, 9. 2. 2016 do 12. ure, s pripisom: »Prijava na prosto delovno mesto – Koordinator in mentor prostovoljcev v Programu Migracije«.
Prijavi naj kandidati dodajo motivacijsko pismo.
Naslov za prijave:
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov: helena.libersar@filantropija.org.
Za več informacij lahko pokliče te na 051 796 247.

2. Slovenska filantropija v sodelovanju z Médecins du Monde Belgique (MDM-B)/Doctors of the World UK razpisuje delovno mesto ” Zdravnik z licenco“:

V skladu s poslanstvom obeh organizacij, so cilji in zahteve delovnega mesta sledeči:

 • Zagotavljanje prvega zdravniškega pregleda ob prihodu vsakega na novo prispelega prosilca za mednarodno zaščito.
 • Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega posvetovanja.
 • Nudenje preventive z zagotavljanjem informacij o ustrezni zdravstveni vzgoji in higieni.
 • Zagotavljanje informacij o dostopu do nacionalnega zdravstvenega sistema in pravicah prosilcev za mednarodno zaščito do zdravstvenega varstva.
 • Spremljanje in ocena zdravstvenega stanja prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavljanje zagovorništva.
 • Zbiranje anonimnih podatkov o patologijah bolnikov in beleženje stanja za mednarodno mrežo Zdravnikov sveta/Slovensko filantropijo.
 • Delo na podlagi zdravniškega etičnega kodeksa in spoštovanja zaupnosti in nepristranskosti

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Azilni dom v Ljubljani
TRAJANJE: februar – julij 2016 (z možnostjo podaljšanja do konca leta 2016)
VRSTA ZAPOSLITVE: polovični delovni čas (20 ur tedensko, lahko tdui dve osebi 10 ur)
Rok PRIJAVE: Sreda, 17.02.2016
Namen in odgovornosti delovnega mesta:
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu že od 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. V Azilnem domu, kjer smo tedensko prisotni, prosilcem za mednarodno zaščito nudimo psihosocialno in pravno pomoč. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Z našimi programi vstopamo na področja, ki jih nacionalne institucije še ne pokrivajo ali jih pokrivajo le do določene stopnje : podporo s poudarkom na psihosocialni pomoči beguncem, otrokom in mladim migrantom, pomoč brezdomcem in drugim osebam brez zdravstvenega zavarovanja, zagovorništvo pravic migrantskih delavcev.
 Zdravniki sveta – Médecins du Monde Belgique (MDM-B)/Doctors of the World UK sta dobrodelni zdravstveni organizaciji, članici mednarodne mreže Zdravnikov sveta, ki si prizadeva marginaliziranim skupinam ljudi po vsem svetu dati glas, poročati o nasilju, nepravičnosti in neizpolnjenih zdravstvenih potrebah, kjer koli jih najdemo. V več kot desetletje trajajočem zdravstvenem delu na mednarodni ravni, kot tudi preko razvijanja domačih projektov, si organizacija prizadeva zagotavljati zdravstveno oskrbo ljudem, ki se znajdejo zunaj sistema zdravstvene oskrbe. Operativna strategija organizacije se nanaša na tesnem sodelovanju z civilno-družbenimi organizacijami in lokalnimi deležniki na področju zdravstvene oskrbe. Organizacija ima tudi mandat, da izvaja zagovorništvo na nacionalni in regionalni ravni glede dostopa do zdravstvene oskrbe, opozarja na mehanizme izključevanja, ki izpodbijajo pravice ljudi, ki jim služijo. Mreža Zdravniki sveta si v prvi vrsti prizadeva zagotavljati zdravstveno pomoč migrantom že več let.
V skladu s poslanstvom obeh organizacij, so cilji in zahteve delovnega mesta sledeči:
Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega posvetovanja.

 • Zagotavljanje prvega zdravniškega pregleda ob prihodu vsakega na novo prispelega prosilca za mednarodno zaščito.
 • Nudenje preventive z zagotavljanjem informacij o ustrezni zdravstveni vzgoji in higieni.
 • Zagotavljanje informacij o dostopu do nacionalnega zdravstvenega sistema in pravicah prosilcev za mednarodno zaščito do zdravstvenega varstva.
 • Spremljanje in ocena zdravstvenega stanja prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavljanje zagovorništva.
 • Zbiranje anonimnih podatkov o patologijah bolnikov in beleženje stanja za mednarodno mrežo Zdravnikov sveta/Slovensko filantropijo.
 • Delo na podlagi zdravniškega etičnega kodeksa in spoštovanja zaupnosti in nepristranskosti.

Seznam delavnih nalog se lahko še dopolni. Od kandidatov se pričakuje prilagodljivost, da sprejmejo dodatne naloge, ki bi izhajale iz potreb migrantov v dogovoru s strani terenskega koordinatorja Zdravnikov sveta/Slovenske filantropije.
Organigram:

 • Povezava delovnega mesta: Delovno mesto bo pod neposrednim nadzorom terenskega koordinatorja Slovenske filantropije / Zdravnikov sveta;
 • Hierarhična povezava: generalni koordinator;
 • Tehnična povezava: Medicinski svetovalec na sedežu Zdravnikov sveta;
 • To delovno mesto ne zahteva odgovornosti za koordinacijo dela drugega osebja;
 • To delovno mesto predvideva tesno sodelovanje z medicinsko sestro v Azilnem domu in s psihoterapevtom Slovenske filantropije / Zdravnikov sveta.

ODGOVORNOST 1: Zagotavljanje prvega zdravniškega pregleda ob prihodu vsakega na novo prispelega prosilca za mednarodno zaščito

 • Razpored zdravniških pregledov ni predvidljiv, zato mora zdravnik zagotoviti dostopnosti glede na potrebe.
 • Zdravnik sodeluje z medicinsko sestro in vodstvom Azilnega doma.

ODGOVORNOST 2: Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega posvetovanja
Zagotoviti prisotnost v Azilnem domu 3-krat na teden, zagotavljanje osnovnega zdravstvenega posvetovanja, zdravljenje in napotitev, če je potrebno.
ODGOVORNOST 3: Upravljanje zalog zdravil
Spremljanje potrebne zdravstvene opreme, materiala in zdravil.

 • Podpora pri nabavi zdravil v smislu pregleda kvalitete zdravil.
 • Upravljanje farmacevtske dejavnosti v smislu kakovosti pogojev skladiščenja zdravil v sodelovanju in usklajevanjem s terenskim koordinatorjem (poraba, naročila in zaloge).

ODGOVORNOST 4: Nudenje preventive z zagotavljanjem informacij o ustrezni zdravstveni vzgoji in higieni

 • Priprava gradiva o zdravju in higieni v skladu z ugotovljenimi glavnimi težavami in jezikom upravičenca.
 • Razširjanje informacijskih letakov med prosilci za mednarodno zaščito in drugimi javno-zdravstvenimi strukturami.

ODGOVORNOST 5: Zagotavljanje informacij o dostopu do nacionalnega zdravstvenega sistema in pravicah prosilcev za mednarodno zaščito do zdravstvenega varstva.
ODGOVORNOST 6: Spremljanje in ocena zdravstvenega stanja prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavljanje zagovorništva.

 • Zbiranje kvantitativnih anonimnih podatkov (vodenje evidence o številu posvetovanj, patologij, zavrnitev napotitev, profilih bolnikov, …) z uporabo ITC standardov.
 • Analiza zdravstvenih podatkov na redni osnovi in podajanje povratne informacij o kontekstualnem zdravstvenem stanju terenskemu koordinatorju Slovenske filantropije / Zdravnikov sveta.
 • Ocena zdravstvenega stanja in potreb prosilcev za mednarodno zaščito.

ODGOVORNOST 7: Sodelovanje z drugimi interdisciplinarnih ponudniki oskrbe kot del integriranega modela oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito.

 • Sistem napotovanja na lokalne zdravstvene strukture/ustanove.
 • Sodelovanje z drugimi deležniki, ki nudijo pomoč in podpor prosilcem za mednarodno zaščito kot del integriranega modela oskrbe.

Kvalifikacije in izkušnje:

 • Zdravnik, dr. med., s pomembnimi izkušnjami;
 • Izkušnje dela z lokalnimi deležniki na področju javnega zdravja;
 • Poznavanje področja javnega zdravstva;
 • Sposobnost globalnega pregleda programa (ne samo na zdravstvenem področju);
 • Odzivanje, predvidevanje, prilagodljivost, sposobnost prevzemanja pobude;
 • Organizacijske sposobnosti;
 • Dobre pisne in komunikacijske veščine;
 • Ekipno delo;

Izkušnje:

 • Predhodne izkušnje z ranljivimi skupinami in/ali migranti;
 • Predhodne izkušnje v nevladni humanitarni organizaciji (plačano ali prostovoljsko delo) so prednost;

Kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje področja migracij;
 • Občutljivost do narave zbiranja podatkov v povezavi z okoljem in statusa priseljencev, diskretnost, kulturna občutljivost;
 • Sposobnost samostojnega dela, dobre organizacije, proaktivno in timsko delo;
 • Znanje jezikov: slovensko. Neobvezno:angleščina, arabščina ali farsi in/ali ostalih slovanskih jezikov so prednost;
 • IT: Dobro poznavanje Office (word, excel, PowerPoint).

Prijave in več informacij:
Slovenska filantropija
Poljanska 12
1000 Ljubljana
Tel: + 386 (0)1 430 12 88
Kontaktna oseba: Helena Liberšar
e-pošta: helena.libersar@filantropija.org
mobi: 051 796 247

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor