Iščemo zdravnika/co in medicinsko sestro/zdravstvenega tehnika

Slovenska filantropija razpisuje delovno mesto: Zdravnik z opravljenim strokovnim izpitom M/Ž

 • Zagotavljanje prvega zdravniškega pregleda ob prihodu vsakega na novo prispelega prosilca za mednarodno zaščito.
 • Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega posvetovanja.
 • Nudenje preventive z zagotavljanjem informacij o ustrezni zdravstveni vzgoji in higieni.
 • Zagotavljanje informacij o dostopu do nacionalnega zdravstvenega sistema in pravicah prosilcev za mednarodno zaščito do zdravstvenega varstva.
 • Spremljanje in ocena zdravstvenega stanja prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavljanje zagovorništva.
 • Zbiranje anonimnih podatkov o patologijah bolnikov in beleženje stanja za mednarodno mrežo Zdravnikov sveta/Slovensko filantropijo.
 • Delo na podlagi zdravniškega etičnega kodeksa in spoštovanja zaupnosti in nepristranskosti.

Rok prijave je 18. marec.
Celoten razpis.

Slovenska filantropija razpisuje delovno mesto: Medicinska sestra/zdravstveni tehnik M/Ž
Opis delovnega mesta:

 • Pomoč zdravniku pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega posvetovanja prosilcem za mednarodno zaščito.
 • Nudenje preventive z zagotavljanjem informacij o ustrezni zdravstveni vzgoji in higieni.
 • Zagotavljanje informacij o dostopu do nacionalnega zdravstvenega sistema in pravicah prosilcev za mednarodno zaščito do zdravstvenega varstva.
 • Spremljanje in ocena zdravstvenega stanja prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavljanje zagovorništva.
 • Zbiranje anonimnih podatkov o patologijah bolnikov in beleženje stanja
 • Delo na podlagi zdravniškega etičnega kodeksa in spoštovanja zaupnosti in nepristranskosti.

Rok prijave je 18. marec.
Celoten Razpis za delovno mesto medicinska sestro.

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor