Razpis za prosto delovno mesto

Slovenska filantropija razpisuje delovno mesto »–učitelj slovenskega jezika za tujce (M/Ž)«.
Delovne obveznosti:

 • opismenjevanje beguncev, ki so nepismeni ali slabo pismeni v latinici,
 • učenje osnov slovenskega jezika, ki temelji na praktičnem izkustvu in simulaciji pogovora v različnih situacijah,
 • priprava učnih gradiv, učnega načrta in podpora drugim izvajalcem programa,
 • aktivnosti namenjene motiviranju udeležencev za učenje slovenščine,
 • priprava poročil in individualnih ocen uspešnosti udeležencev.

Pogoji za prijavo:

 • izobrazba: univerzitetni diplomirani slovenist (VII. Stopnja);
 • izkušnje pri delu z begunci in drugimi migranti oz. delu z ranljivimi skupinami;
 • dobro pisno in govorno znanje angleškega jezika, prednost je znanje tudi drugih tujih jezikov;
 • dobro znanje dela z računalnikom (najmanj WORD, EXCEL);
 • vozniški izpit B kategorije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati ki imajo izkušnje z opismenjevanjem in učenjem slovenskega jezika za begunce in druge migrante.
Delovno mesto razpisujemo za polni delovni čas. Delo bo deloma potekalo v Ljubljani in deloma v drugih krajih. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo za določen čas, za obdobje izvajanja projekta, in sicer do 30. 6. 2018
Prijave pošljite na spodnji naslov do torka,  19. 4. 2016, s pripisom: »Prijava na prosto delovno mesto – slovenist«. Prijavi naj kandidati dodajo motivacijsko pismo.

Naslov za prijave:
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
ali
Na elektronski naslov: franci.zlatar@filantropija.org
Za več informacij lahko pokliče te na 01 430 12 88 (kontaktna oseba: Franci Zlatar).

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor