Posvet Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem

Vabimo vas na mednarodni posvet Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem RS, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo v četrtek, 5. maja 2016, na Brdu pri Kranju. Svoje prispevke bodo predstavili udeležencem mednarodnega posveta tudi predstavniki Slovenske filantropije.
Anica Mikuš Kos: VKLJUČEVANJE OTROK BEGUNCEV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM
»Ko v pedagoški literaturi priporočajo, da naj bi šole v svoj kurikulum vključile tudi razvijanje čustvene in socialne inteligentnosti, je v skladu s filozofijo in vrednotami našega časa pogosto poudarjena predvsem korist za individualno socialno in delovno uspešnost. V utemeljitvah navajajo, da so otroci, ki jih šola opremlja zgolj z akademskim znanjem, slabo pripravljeni za izzive, s katerimi so bodo srečevali. Navajajo raziskave, ki so pokazale, da sta čustvena in socialna inteligentnost najboljša napovednika uspešnosti v odrasli dobi, boljša kot kateri koli drugi napovednik. … Učenje o duševnosti in psihosocialnem v okviru šole je predvsem osredotočeno na otrokov jaz. Razvijamo samopodobo, samozavest, samozaupanje, samoupravljanje, samokontrolo, svetujemo: moraš znati imeti rad sebe, moraš znaš reči ne, otroke učimo asertivnosti, socialnih veščin, ki omogočajo dobro in uspešno delovanje. Vse se pretežno vrti okrog sebe. Nekoč, ko so mlade nadebudne psihologinje na seminarju v Turčiji širile to filozofijo med sirske begunce, je vstala begunka in rekla »To niso naše vrednote. Naše vrednote so povezanost s skupnostjo.« No, tako daleč Evropejci še nismo ali – več nismo.«
Franci Zlatar: OTROCI BREZ SPREMSTVA
Otroci brez spremstva vsi mlajši od 18 let, ki se nahajajo zunaj matične države in so brez spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov. V prispevku bom govoril o tem kdo so otroci brez spremstva, ki prihajajo v Slovenijo, kako je za njih poskrbljeno, kakšni so njihovi življenjski pogoji, kaj doživljajo. Izpostavil bom vidik tistih, ki za otroke skrbijo: skrbnikov, zaposlenih v institucijah, prostovoljcev in drugih. Govoril bom o sistemskih vidikih obravnave otrok brez spremstva v Sloveniji ter razmišljal o možnih izboljšavah le-teh ter možnostih za podporo in opolnomočenje otrok.
Nevenka Alja Gladek: PROSTOVOLJSTVO KOT PRISTOP K CELOVITEMU VKLJUČEVANJU OTROK PRISELJENCEV
Prostovoljstvo je še mnogo premalo izkoriščena priložnost za celovito vključevanje otrok – priseljencev v vrtcih in šolah. Ne gre le za njihovo boljše vključevanje v vzgojno-izobraževalne programe, ampak za širše integriranje v vrstniško skupino in lokalno skupnost. Prostovoljstvo je na eni strani možnost, da priseljenci prejmejo pomoč prostovoljcev zato, da se hitreje in uspešneje povežejo z novim okoljem, na drugi strani pa način, da kot novi člani sami aktivno prispevajo v skupnosti na tistih področjih, kjer imajo znanja, veščine in interese. Prostovoljstvo je lahko pot opolnomočenja priseljencev, tako otrok kot njihovih družin.
 

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor