Projekt Srednje Evrope: Šest konferenc o begunski tematiki

Šest vodilnih srednjeevropskih nevladnih organizaciji in partner Diversity Development Group iz Litve so skupaj začeli nov projekt “Razprave o novem pojavu begunskih migracij v Srednji Evropi”. Namen projekta je združiti strokovnjake in državljane iz Vzhodne in Srednje EU na šestih konferencah, ki bodo potekale v šestih državah, da bodo razpravljali o šestih glavnih novih pojavih v zvezi z begunci, ki izhajajo iz sedmih sodelujočih držav, pojasnili sedanje politike EU na področju azila in migracij in razpravljali o prihodnosti Evrope. Na konference ste vabljeni prostovoljci, akademiki, strokovnjaki in ustrezne interesne skupine.
Teme in lokacije dvodnevnih konferenc so naslednje:
1) Nevarnost ekstremizma, nacionalizma in političnega radikalizma (Budimpešta)
2) Vloga medijev in novinarjev v razpravi o beguncih in vplivu propagande (Praga)
3) Prostovoljno delo v času begunske krize (Ljubljana)
4) Novi pristopi na področju izobraževanja otrok in mladostnikov o različnih kulturah in beguncih (Krakov)
5) Vloga akademikov in verskih voditeljev (Bratislava)
6) Sinergije med različnimi družbenimi skupinami v solidarnem delovanju do beguncev in o vlogi civilne družbe (Zagreb)
logo

Deli prispevek: