Regijski obiski v Kranju, Mariboru in Celju

Slovenska filantropija je v letošnjem letu (19., 20. in 21.10.2016) izvedla tri regijske obiske po Sloveniji, da se je neposredno na terenu seznanila z izzivi, s katerimi se srečujejo prostovoljske organizacije v različnih predelih Slovenije, hkrati pa je spodbudila in okrepila sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi, jih informirala o novostih na področju prostovoljstva in tako prispevala k razvoju prostovoljstva na regionalni in lokalni ravni.
Kaj smo ponudili?

  • Priložnost, da stopite v osebni stik s  strokovnimi sodelavci Slovenske filantropije in pridobite vse informacije, potrebne za dobro in lažjo organizacijo prostovoljstva.
  • Odgovore na vprašanja o  Zakonu o prostovoljstvu (sklepanje dogovorov, vodenje evidenc, vračanje stroškov, nastalih v prostovoljstvu, zavarovanje prostovoljcev …).
  • Priložnost za pridobivanje novih prostovoljcev z objavljanjem prostovoljskih zgodb in oglasov za prostovoljsko delo na portalu www.prostovoljstvo.org.
  • Uporabne spodbude za dodatno promocijo vašega dela (uporaba socialnih omrežij, veliki prostovoljski dogodki …).
  • Članstvo v Slovenski mreži prostovoljskih organizacij, ki je brezplačno in prinaša dodatno podporo in ugodnosti za uspešno delo s prostovoljci.
  • Individualne svetovalne ure.
  • Možnost predstavitve vašega pogleda na razvoj prostovoljstva v vaši regiji in na nacionalni ravni, s čimer boste lahko prispevali k nacionalni strategiji na področju prostovoljstva.

Na vseh treh regijskih obiskih je potekala delavnica z naslovom Zakon o prostovoljstvu in mentorstvo prostovoljcem v praksi. Ob predstavitvi celotne tematike je predstavnike organizacij zanimalo predvsem področje evidentiranja prostovoljskega dela, formalnega urejanja prostovoljstva (od dogovorov s prostovoljci do prostovoljskih programov), pomen in posledice vpisa v register prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES, prednosti članstva organizacije v Slovenski mreži prostovoljskih organizacij, povračila stroškov prostovoljcem, možnosti nagrajevanja prostovoljcev in zavarovanja ter plačila prispevkov v zdravstveno in pokojninsko blagajno. Posebno pozornost smo posvetili prostovoljstvu prejemnikov denarno socialne pomoči, predstavili smo sporne prakse na tem področju ter ustrezno mentorstvo prostovoljcem iz ranljivih skupin. Del delavnice je bil namenjen pridobivanju prostovoljcev, promociji delovanja organizacij, etičnemu kodeksu in izmenjavi izkušenj udeležencev delavnice.

Slika 1: Regijski obisk v Kranju
Na vseh regijskih obiskih je potekal tudi posvet o prostovoljstvu v regiji.
Na prvem posvetu v Kranju so sodelovali Manja Vovk, predstavnica Občine Kranj, Sabina Gabrijel, predstavnica Občine Škofja Loka, Anka Pintar, predstavnica regionalnega stičišča – Grozd nevladnih organizacij Gorenjske, Andrej Rus, predstavnik Društva tabornikov Rod Stane Žagar- mlajši, Mateja Prosen iz Centra za socialno delo Kranj, predstavniki Slovenske filantropije in udeleženci obiska. Na posvetu smo se ozrli v preteklost, sedanjost in prihodnost. V Kranju je pred leti organizacije, ki so vključevale prostovoljce, povezoval Center za socialno delo, s pričetkom delovanja regionalnega stičišča so povezovanje in podporo nevladnim organizacijam prevzeli oni. Kljub mnogim že obstoječim aktivnostim so udeleženci prepoznavali, da je medsebojnega sodelovanja še vedno premalo, zato so sklenili konkretne dogovore za prihodnost.  Kot dobra praksa kako tudi podpreti prostovoljce in predvsem manjše organizacije se je izkazala Občine Škofja Loka, ki je pred tremi leti že prejela naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. Nekdanji »županov sklad« so preoblikovali v celoletni poziv za financiranje projektov splošnega družbenega pomena, tako da lahko tudi čez leto podprejo dobre iniciative prostovoljcev in prostovoljskih organizacij. Podpiranje prostovoljskih projektov občini prinaša večjo identifikacijo z mestom, kar se posledično izkazuje z zmanjšanjem odseljevanja iz kraja. Udeležence posveta smo predstavniki Slovenske filantropije seznanili s procesom sprejemanja strategije razvoja NVO in prostovoljstva in jih povabili, da aktivno sodelujejo v javni razpravi, ko bo le-ta odprta.

Slika 2: Regijski obisk v Mariboru
Regijski obisk Maribora smo pričeli z obiskom Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Maribor, kjer smo pregledali sodelovanje pri humanitarni pomoči beguncem na mejnem prehodu Šentilj ter raziskovali možnosti za nadaljnje sodelovanje v primeru večjih humanitarnih ali naravnih nesreč. Zatem nas je čakalo srečanje z Andrejem Fištravcem, županom Mestne občine Maribor, s katerim smo se pogovarjali o načinih podpore prostovoljskim organizacijam, predstavili smo mu pridobitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto ter se dogovorili za sodelovanje pri vzpostavljanju podpore prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam s strani MOM.
Na posvetu v Mariboru so sodelovali Urška Breznik, vodja Infopeke, Bojan Golčar iz regionalnega stičišča – Zavod PIP, predstavniki Slovenske filantropije in udeleženci. Pogledali smo si posebnosti prostovoljstva v regiji, v kateri se nahajata dve večji mesti, Maribor in Ptuj. Ugotovili smo, da se je veliko ljudi pripravljenih aktivirati in pomagati, kar je pokazal tudi odziv na pomoč prostovoljcev ob prehodu beguncev skozi Slovenijo. Prostovoljski in celoten nevladni sektor sta kadrovsko podhranjena, kar pripelje do paradoksa, da je ljudi, ki so pripravljeni delati kot prostovoljci na določenih področjih več, kot jih lahko sprejmejo posamezne organizacije. Debatirali smo o pomembnosti mentorstva in pomenu ovrednotenja dela mentorjev s strani razpisov in delodajalcev. Dotaknili smo se področij višanja ugleda prostovoljstva v regiji in načinov upoštevanja kompetenc ter delovnih izkušenj, ki jih prostovoljci pridobijo s svojim prostovoljskim delom pri zaposlovanju. Prostovoljstvo se hitro odziva na spremembe in organizacije s strani mestnih oblasti pogrešajo sogovornika, ki bi imel posluh za spremembe, ki se dogajajo v okolju, jih poskušal razumeti in podpreti. Ob koncu debate sta se nam pridružila še predstavnika občine Hoče Slivnica. Skupaj smo razmišljali razvoju kraja, ter načinu, kako si lahko ob tem pomagamo s prostovoljskim delom, tudi s korporativnim prostovoljstvom. Vzporedno je potekala delavnica o prostovoljstvu v šolah, na kateri so si učiteljice lahko izmenjale ideje in se povezale.

Slika 3: Regijski obisk v Celju
Regijski obisk v Celju se je začel s srečanjem predstavnikov Slovenske filantropije s podžupanjo MO Celje, mag. Darjo Turk, in vodjo oddelka za družbene dejavnosti, Polono Ocvirk. Na sestanku je prostovoljstvo mladih v Celju predstavila v. d. direktorja Celjskega mladinskega centra, Tina Rosina Košir.
Predstavnice MO Celje in CMC so predstavile prostovoljstvo v mestu, ki pomembno zaznamuje mestni utrip. V večjih prostovoljskih akcijah se občani radi odzovejo, prostovoljstvo se razvija v številnih nevladnih organizacijah, pa tudi v zavodih (v mladinskem centru, na šolah, v domovih starejših …).
Predstavnika Slovenska filantropije sta predstavila nekaj možnosti za razvoj novih programov, predvsem družinskega prostovoljstva in model t.i. prostovoljskega servisa, s katerim prostovoljci pomagajo specifičnim potrebam posameznikov, ki v obstoječih socialnih programih ne dobijo pomoči, ki jo potrebujejo. Predstavila sta natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto in povabila Celje, da se prijavi na naslednji natečaj. V Savinski regiji so doslej naziv pridobile občine Velenje,  Slovenske Konjice, Vojnik in Žalec. Predstavila sta tudi natečaj Junaki našega časa, ki je namenjen šolam; s širšega celjskega območja se z nazivom ponašata OŠ Vransko Tabor in OŠ Zreče.
Da ima lahko občina vlogo pri spodbujanju prostovoljstva v šolah pa smo ugotavljali na posvetu. Poleg predstavnikov MO Celje in Velenje so bili govorci tudi iz regionalnega stičišča Savinske regije, Celjskega Mladinskega centra in predstavnica Slovenske filantropije, Barbara Lužar, vodja Hiše Sadeži družbe v Žalcu. Med razpravo smo ugotavljali predvsem pomanjkanje povezav med prostovoljskimi organizacijami in šolami ter pomanjkanje podpore s strani medijev. Kar nekaj pa smo slišali tudi o dobrih praksah, ki jih občina podpira v Velenju. Podžupan občine Velenje Peter Dermol je prevzel priznanje za Prostovoljstvu prijazno mesto, ki ga je občina prejela ob Slovesnem dnevu prostovoljstva.
    

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor