HUMANITARNA POMOČ OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

Humanitarna pomoč OKS-ZŠZ in izvajanje športnih programov za migrante
Pred dnevi so v olimpijskem izobraževalnem centru predstavnikom Slovenske filantropije predali športno opremo ter rekvizite in tako začeli z izvajanjem drugega dela programa, ki je namenjen izboljšanju življenjskih pogojev migrantov v Sloveniji.

20161219_132219Foto: arhiv OKS

OKS-ZŠZ je s programom pomoči migrantom začeli že lani, ko so v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ter partnerji in sponzorji OKS-ZŠZ zagotovili humanitarno pomoč v obliki hrane, pijače, oblačil in odej.

V krajih, kjer so migranti nastanjeni (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna in Logatec), so organizirali posebne prireditve – mini olimpijade, kjer so izvedli razne športne in družabne aktivnosti, vsem udeležencem pa razdelili športno opremo iz programa letošnje olimpijske kolekcije. Del te opreme ter rekvizitov so nato dodelili nam, ki bomo nadaljevali z aktivnostmi za migrante.
OKS-ZŠZ si prizadeva, da se v vseh krajih, kjer so migranti nastanjeni, izvajajo redni programi športne vadbe ter da se jih vključi v programe športnih društev. Prav v ta namen so občinskim športnim zvezam v teh krajih namenili posebna sredstva v znesku 1.200.00 EUR za sofinanciranje izvajanja športne vadbe, najem športnih objektov in vključitev v programe športnih društev v lokalnem okolju.
Upajo, da bodo z izvajanjem teh programov prispevali h kakovosti bivanja migrantov v Sloveniji ter zgled drugim organizacijam, da vključijo migrante v svoje športne aktivnosti, skrbijo za njihovo dobro počutje ter jim pomagajo pri vključitvi v družbo.
SEZNAM ŠPORTNIH ZVEZ, KI SO PREJELA SREDSTVA ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN AKTIVNOSTI ZA MIGRANTE
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE (Regijska pisarna Ljubljana)
Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: g. Aleš Remih
Telefon: 01 434 72 92
Mobitel: 041 798 085
E-mail: ljubljana@olympic.si
ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR (Regijska pisarna Maribor)
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
Kontaktna oseba: g. Uroš Lovrenčič
Telefon: 02 230 04 80
Mobitel: 041 757 257
E-mail: maribor@olympic.si
ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA (Regijska pisarna Nova Gorica)
Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica
Kontaktna oseba: ga. Meta Mačus
Telefon: 05 330 20 24
Mobitel: 041 640 875
E-mail: novagorica@olympic.si
ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA
Pot k Pivki 4, 6230 Postojna
Kontaktna oseba: g. Tomo Tiringer
Telefon: 05 720 25 41
Mobitel: 041 688 642
E-mail: postojna@olympic.si
ŠPORTNA ZVEZA LOGATEC
Notranjska cesta 14, 1370 Logatec (p.p. 29)
Kontaktna oseba: g. Dušan Jerina
Mobitel: 031 575 120
E-mail: szlogatec@gmail.com

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor