Zakon o tujcih: nevladne organizacije odločno nasprotujemo kršitvam

Sporočilo za javnost, 5. 1. 2017

Zakon o tujcih: nevladne organizacije odločno nasprotujemo kršitvam mednarodnega prava in slovenske ustave

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar
Podpisane nevladne in humanitarne organizacije, ki delujemo na področju zaščite beguncev ter človekovih pravic, Vlado Republike Slovenije pozivamo, da zavrne predlog spremembe Zakona o tujcih, ki bi beguncem in prosilcem za azil zanikala pravico do zaščite, do katere so upravičeni po mednarodnem pravu ter pravu Evropske unije.
Predlagane spremembe zakonodaje bi oblastem omogočile, da avtomatično odrečejo vstop osebam, ki bi prispele na mejo, ali pa jih po vstopu privedejo nazaj do meje in napotijo v državo, iz katere so vstopili. Ti ukrepi ne zagotavljajo ustreznih postopkov zaščite pravic beguncev in migrantov in bi veljali tudi za ljudi, ki bi izrazili namero, da zaprosijo za mednarodno zaščito.
Če bosta vlada in kasneje državni zbor sprejela predlagane spremembe, bo v slovensko zakonodajo uvedena možnost ukrepov, s katerimi bi država kršila pravico do učinkovitega in poštenega azilnega postopka, prepoved kolektivnih izgonov ter prisilnih vračanj (pushbacks), prepoved vračanja (non-refoulement) in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Ti ukrepi bi kršili tako slovensko ustavo kot tudi mednarodno pravo in pravo EU, med drugim Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.
Državljani in državljanke, združeni v podpisanih organizacijah, ostro obsojamo načrtovane kršitve mednarodnega prava ter slovenske ustave. Ukrepi ne vsebujejo ustreznih varovalk pred prepovedanim vračanjem ali verižnim vračanjem v države, kjer bi lahko bili posamezniki izpostavljeni mučenju ali drugemu slabemu ravnanju. Na primer migranti in prosilci za azil, ki bi jim bil preprečen vstop v Slovenijo ali bi bili vrnjeni na Hrvaško, bi lahko bili v nevarnosti nadaljnjih vračanj v Srbijo, na Madžarsko ali v Bolgarijo – v države, ki ne zagotavljajo ustreznih sprejemnih pogojev ali ki jasno kršijo mednarodno pravo beguncev.
Države sicer imajo pravico, da izvajajo nadzor na svojih mejah, a tega ne smejo delati na račun temeljnih človekovih pravic, temveč zgolj na način, ki je v skladu z mednarodnimi obveznostmi. To velja tako za pravice državljanov kot tudi za pravice migrantov.
Temeljne človekove pravice izhajajo iz varovanja dostojanstva in osebne varnosti vsakega človeka ne glede na njegov državljanski status. Zato je varovanje pravic vseh ključno za ohranjanje pravne in demokratične države, ki je utemeljena na ustavi ter na spoštovanju mednarodnega prava, v kakršni želimo kot skupnost živeti še naprej. Vlado pozivamo, da kot naša predstavnica ta pričakovanja tudi spoštuje.
S spoštovanjem,
Amnesty International Slovenije
Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice
Društvo Humanitas
Društvo Odnos
Forum za enakopraven razvoj – Združenje Ju3
Humanitarno društvo ADRA Slovenija
Inštitut za afriške študije
Mirovni inštitut
OVCA, Društvo za osveščanje in varstvo pred diskriminacijo
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Rdeči križ Slovenije
Sezam
SLOGA – Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
Slovenska filantropija
Slovenska fundacija za UNICEF
Zavod GLOBAL
V vednost:
–       predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
–       predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez
–       podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec
–       ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar
–       ministrica za obrambo Andreja Katič
–      minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič
–      ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak
–     državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Andreja Črnak Meglič
–    državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Erik Kopač
–    državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic
Izjava
Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor