Vzpostavitev prostovoljstva v bolnišnicah

V sredo, 18. januarja, so se na povabilo Slovenske filantropije na Onkološkem inštitutu v Ljubljani sestali koordinatorji prostovoljstva v bolnišnicah in strokovni delavci iz nekaterih bolnišnic, ki se pripravljajo na vzpostavitev prostovoljstva. Predstavnice Onkološkega inštituta, UKC Ljubljana, URI Soča, splošnih bolnišnic Murska Sobota, Celje, Nova Gorica in Slovenj Gradec, Psihiatrične bolnišnice Begunje in Ortopedske bolnišnice Valdoltra so se seznanile z novelo Zakona o prostovoljstvu, ki javnim zavodom z vzpostavljenim prostovoljstvom nalaga obveznost poročanja o prostovoljskem delu. Obravnavale so tudi strategijo razvoja prostovoljstva na področju zdravstva, se seznanile z zgledno organiziranim prostovoljstvom v King’s College hospital v Londonu in izmenjale izkušnje. Izpostavile so problem koordinacije prostovoljstva v bolnišnicah, ki je zaradi kadrovske stiske povsod zgolj dodatna obveznost nekoga od zaposlenih, ne pa jasno sistemizirano delo. Za uspešno prostovoljstvo v bolnišnicah je nujno potrebna profesionalna podpora koordinatorja in mentorjev, pa tudi zagotavljanje osnovnih materialnih sredstev za kritje potnih stroškov, stroškov prehrane in zavarovanja prostovoljcev, ki v bolnišnicah prinašajo družbo, sprostitev, razbremenitev in dobro voljo pacientom in njihovim svojcem. Prisotne so zato podprle v strategiji načrtovane ukrepe za razvoj prostovoljstva v bolnišnicah, izrazile pa so tudi pripravljenost za sodelovanje v javni razpravi o tem dokumentu, ko bo to mogoče.
20170118_131050
Na koncu sestanka je prisotne s kitaro in pesmijo obiskala prostovoljka Jolanda Ravnikar in predstavila svojo izkušnjo glasbenega obiska pri pacientih Onkološkega inštituta na božični in silvestrski večer.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor