Skupaj z Zdravniki sveta za zdravstvene potrebe beguncev

Slovenska filantropija v sodelovanju z Zdravniki sveta ob podpori EK zadnje leto skrbi tudi za zdravstvene potrebe migrantov in beguncev

ReševalnovoziloSF

 Vozilo – Mobilna enota Slovenske filantropije, donacija Zdravnikov sveta Belgija

Januarja 2016 smo na Slovenski filantropiji začeli z izvajanjem enoletnega mednarodnega projekta 8 NVO-jev za zdravstvene potrebe migrantov/beguncev v 11 državah (8 NGOs for migrants/refugees’ health needs in 11 countries), v katerem sodelujemo z mednarodno mrežo Zdravniki sveta.
Vse organizacije smo k projektu pristopile s podpornimi aktivnostmi javnemu zdravstvenemu sistemu na področju zdravstvene oskrbe migrantov in  prosilcev za mednarodno zaščito v 11 državah članicah EU (Belgiji, Bolgariji, Nemčiji, Grčiji, Španiji, Franciji, Hrvaški, Italiji, Norveški, Švedski in Sloveniji). Osredotočili smo se predvsem  na otroke, mladoletne osebe brez spremstva, nosečnice in starejše. V Sloveniji smo ga izvajali v dogovoru z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za notranje zadeve.
V zelo kratkem času po začetku projekta smo vzpostavili mobilno enoto t.i. ‘začasno kliniko’, v kateri se zdravstvena ekipa, z za te razmere opremljenim reševalnim vozilom, lahko hitro odzove na potrebe po zdravstvenih pregledih in oskrbi na točkah prihoda in tranzita beguncev in migrantov. Za vsakega migranta smo izpolnili vprašalnik, da bi lahko izdelali zdravstveni karton, ki že po prvem stiku s pacientom vsebuje osnovne podatke o preteklih boleznih ter cepljenjih. To omogoča tudi podrobnejše analize o zdravju migrantov, ki prihajajo k nam. Pacienti so napoteni na nadaljnje preglede, če se ti izkažejo za nujne.
Druga pomembna naloga te enote sta psihosocialna podpora in preventivna oskrba, ki se je v slovenskem okolju izkazala kot zelo potrebna. Sodelavci Slovenske filantropije so ugotovili, da je nujno osveščati tudi o delovanju našega javnega zdravstvenega sistema in o pravicah, ki jih imajo kot prosilci za mednarodno zaščito. O projektu smo večkrat spregovorili z zdravstvenim osebjem v javnih zdravstvenih domovih, ki prav tako oskrbujejo paciente iz azilnih domov. Izvajali smo delavnice za osebje azilnega doma, nevladne organizacije in prostovoljce o tem, kako nuditi prvo pomoč, kako ravnati z migranti, ki imajo posebne potrebe in posebna zdravstvena stanja.
Projekt smo načrtovali tako, da bi lajšali zdravstvene probleme prihajajočih beguncev in migrantov, vendar upoštevali, da se bodo morda dejavnosti prilagajale trenutni situaciji, če bi se izkazaki, da se lahko kako drugače bolj kakovostno zadovolji potrebe po zdravstveni oskrbi migrantov. Ker je bil meseca marca 2016 migrantski val zaustavljen, smo se tudi v Sloveniji prilagodili dejanski situaciji in svoje dejavnosti usmerili na azilne domove, kjer je Slovenska filantropija že prisotna z drugimi programi. Tako je bila naša mobilna enota z zdravstvenimi koordinatorji, psihoterapevtom in medicinskim osebjem v letu 2016 prisotna najmanj 26 ur tedensko v azilnem domu v Ljubljani na Kotnikovi ulici (2x tedensko) in na Viču (3x tedensko) ter v Logatcu (2x tedensko).
Projekt je bil zaradi še obstoječe potrebe po tovrstnih dejavnostih podaljšan do konca marca 2017. V tem času bomo izvajali delavnice za osebe, ki delajo s prosilci za azil, ter za prosilce za azil. Projekt financira Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane Evropske komisije. Ker je projekt precej obsežen, ga koordinira sedež organizacije Zdravniki sveta v Parizu. V Sloveniji ga koordinira naša sodelavka Helena Liberšar.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor