Otvoritev Večgeneracijskega centra Dolenjske in Bele krajine Marela

Sporočilo za javnost
IMG_7689
V Črnomlju, 21. marca 2017 – Danes je potekala slavnostna otvoritev Večgeneracijskega centra Dolenjske in Bele krajine Marela. Slovenska filantropija, Društvo za razvijanje prostovoljskega dela Novo mesti in Center za izobraževanje in kulturo Trebnje so center vzpostavili z namenom omogočiti povezovanje lokalne skupnosti ter ponuditi preventivne programe za ranljive skupine. Projekt sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V centru, ki ima sedež v Črnomlju, prostore pa še v Metliki, Novem mestu in Trebnjem, že potekajo najrazličnejše večgeneracijske aktivnosti. Center je ob otvoritvi obiskala tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.
Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine Marela predstavlja povezovanje med nevladnima organizacijama Slovensko filantropijo, Društvnom za razvijanjem prostovoljnega dela Novo mesto in zavodom CIK Trebnje.
Tereza Novak, je pozdravila vse prisotne in se spomnila prvega prihoda v Belo krajino pred približno tremi leti, ko je bila vzpostavljena Hiša sadeži družbe v Črnomlju. Spraševala se je ali bo program Slovenske filantropije v tem kraju zaživel. Otvoritev Večgeneracijskega centra Dolenjske in Bele krajine »Marela« je znak, da program živi, se širi in je vedno boljši. Na koncu se je zahvalila Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, županom in županjam, ki so prepoznali dodano vrednost naših programov ter partnerjem za podporo.
Podžupan Štefan Misja je pozdravil vse navzoče in povedal, da Občina Črnomelj podpira dejavnosti, ki pripomorejo k dvigu kakovosti življenja občanov. Zagotavljajo prostore in sredstva za materialne stroške, naše delo pa ocenjujejo kot uspešno in podpirajo naš program. Pohvalil je tudi naše sodelovanje z Občino Črnomelj, javnimi zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami v okolju.
Otvoritev je obiskala tudi v.d. generalnega direktorja Direktorata za socialo pri MDDSZ, Tanja Amon, ki je pozdravila delovanje večgeneracijskega centra in čestitala na dobljenem razpisu ter nas pohvalila, da smo uspešno povezali osem občin, ki nas podpirajo pri delovanju. Upa, da bodo ljudje lepo sprejeli VGC »Marela«, da bo Center zadovoljeval potrebe lokalnega prebivalstva in ga bomo približali najranljivejšim skupinam na celotnem območju. Po Sloveniji obstaja 15 Večgeneracijskih centrov, ki jim je skupno medkulturno in medgeneracijsko povezovanje. Programi so kakovostni, raznoliki, dostopni, brezplačni in temeljijo na aktivni participaciji uporabnikov ter preprečujejo zdrs v socialno izključenost in revščino.
Večgeneracijski center Marela deluje na več lokacijah. Poleg sedeža na Ulici 21. oktobra 10 v Črnomlju potekajo vegeneracijsek aktivnosti še na naslednjih lokacijah:
Hiša Sadeži družbe Metlika, Kolodvorska ulica 1, 8330 Metlika;
Brunskoletova hiša, Taborska ulica 8, 8333 Semič;
DRPD Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto;
BTC Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto;
Park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, Novi trg 5, 8000 Novo mesto;
Vrtec Pikapolonica, Brezje 8, 8000 Novo mesto;
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje;
Krajevna knjižnica Mirna, Glavna cesta 14, 8233 Mirna;
Krajevna knjižnica Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert;
Krajevna knjižnica Mokronog, Pod gradom 2, 8230 Mokronog;
Izposojevališče Veliki Gaber, Veliki Gaber 90 , 8213 Veliki Gaber.
Vsak delovni dan v tednu potekajo večgeneracijske aktivnosti. Pridružite se lahko pri učni pomoči, predelavi pohištva, slikarski delavnici in mnogim drugim ustvarjalnim delavnicam, za tujce je organizirano učenje slovenskega jezika, organizirana so predavanja in delavnice namenjene lažji integraciji migrantov ter aktivnosti, ki spodbujajo aktivno in zdravo staranje ter še mnoge druge. Program vseh aktivnosti je objavljen na spletnem mestu VGC Dolenjske in Bele krajine Marela.
Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada, podprle pa so ga tudi Občine Črnomelj, Metlika, Semič, Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna, Šentrupert in Mestna občina Novo mesto ter več kot 35 sodelovalnih organizacij in društev.
Dodatne informacije:
Barbara Goričan – e-mail: barbara.gorican@filantropija.org; tel: 041 799 768
Branka Bukovec – e-mail: branka.bukovec@gmail.com; tel: 041 764 762
Patricija Pavlič – e-mail: patricija.pavlic@ciktrebnje.si; tel: 041 258 455
IMG_7703 IMG_7706 IMG_7708 IMG_7717 IMG_7742 IMG_7748 IMG_7764 IMG_7775

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor