Zahvala za učbenike in delovne zvezke

Zopet je tisti čas v letu, ko se je treba odpraviti po nakup šolskih potrebščin, a mnogi starši stroškov ne zmorejo sami. Tudi letos smo begunskim družinam in drugim socialno šibkejšim uporabnikom, ki imajo šolajoče se otroke, pomagali pri iskanju učbenikov in delovnih zvezkov. Brez njih namreč učenci težko...

Stanje prostovoljstva v ZDA in v Sloveniji

Preden predstavim razlike med prostovoljstvom v Sloveniji in ZDA, naj najprej povem, da nisem nikakršen strokovnjak za prostovoljstvo v Združenih državah Amerike. Meseca maja sem dobil edinstveno priložnost za obisk, ki ga je organiziral njihov State department in obiskal 33 prostovoljskih organizacij, ki delujejo v petih različnih mestih na...

Skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2016

Vlada se je na 143. redni seji seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2016. Ministrstvo za javno upravo je v letošnjem letu pripravilo že šesto skupno poročilo o prostovoljstvu iz katerega je razvidno, da vpis v vpisnik narašča, zato je pregled nad stanjem organiziranega...

Entente florale v Žalcu

Mesto Žalec je nekaj posebnega, tako mislijo tudi predstavniki žalske občine. Prav zaradi tega so naše mesto prijavili na tekmovanje za prestižni naslov »najlepše urejeno manjše evropsko mesto« – Entente florale. Kakšen mesec ali dva se je tako mesto na veliko urejalo, postajalo še bolj cvetoče in lepše. Tudi...

Prijetno druženje in tkanje novih vezi

V četrtek, 13.7., je na Slovenski filantropiji potekal dogodek »Učimo se od svojih sosedov«. Namenjen je bil predstavitvi projektnih aktivnosti in pomenu integracije oseb z mednarodno zaščito v lokalno okolje, spodbujanju tolerantnega in spoštljivega odnosa do kulturnih razlik ter osveščanju javnosti o pomembnosti kulturnega dialoga. Osebe z mednarodno zaščito,...

Slovenska filantropija