Zahvala za učbenike in delovne zvezke

Zopet je tisti čas v letu, ko se je treba odpraviti po nakup šolskih potrebščin, a mnogi starši stroškov ne zmorejo sami. 
Tudi letos smo begunskim družinam in drugim socialno šibkejšim uporabnikom, ki imajo šolajoče se otroke, pomagali pri iskanju učbenikov in delovnih zvezkov. Brez njih namreč učenci težko napredujejo skozi šolsko snov. 
Številne založbe so se na naše prošnje že odzvale.
V imenu staršev in otrok se zahvaljujemo:
– Založbi Rokus Klett, d.o.o.
– Antus, d.o.o.
– DZS, založništvo in trgovina, d.d.
– Mladinska knjiga trgovina d.o.o
– Modrijan založba, d.o.o.
– Založba IZOLIT
– i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o.
– ICO založništvo in trženje, d.o.o.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor