Predstavniki nevladnih organizacij iz Moldavije

Predstavniki nevladnih organizacij (9) iz Moldavije, ki so na študijskem obisku v Sloveniji, so se 24. 8. 2017  v okviru projekta »Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic«, sestali s predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, z gospo Blanko Jamnišek, avtorico projekta »Naše pravice« in z gospodom Matjažem Florjancem Lukanom, skrbnikom pogodbe med Ministrstvom in Slovensko filantropijo.

Cilj sestanka je bil izmenjati informacije o  poteku projekta na terenu, o uspehih in izzivih, s katerimi se partnerji srečujejo ter na splošno o skupnem delovanju v Moldaviji ter o ciljih Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije v odnosu do Moldavije, ki je ena od prioritetnih držav v okviru razvojnega sodelovanja.
Glede na to da projekt vključuje tudi izobraževanje o otrokovih pravicah in da smo podoben projekt na temo otrokovih pravic že izvajali v Moldaviji, smo bili veseli  da se nam je na srečanju pridružila gospa Blanka Jamnišek, ki je podrobno predstavila potek nastajanja  projekta »Naše pravice« ter dosežke. Sestanek je predstavnikom Ministrstva omogočil vpogled v konkretne izkušnje s projektom »Naše pravice« na terenu v Moldaviji, kjer smo do zdaj neposredno izobrazili najmanj 5000 otrok v različnih delih Moldavije o njihovih pravicah.

Udeleženci študijskega obiska in partnerska organizacija so izrazili svojo veliko hvaležnost vladi Republike Slovenije za  vso podporo, ki redno poteka od leta 2010. Prav tako so izrazili svojo hvaležnost Slovenski filantropiji, ki je po njihovih navedbah ena od redkih tujih organizacij v Moldaviji, ki spoštuje načela partnerstva in dela po metodologiji, ki doseže kritično maso različnih deležnikov, krepi njihove kapacitete in jim omogoča multipliciranje pridobljenega znanja in veščin tudi po končanem projektu oziroma zagotavlja trajnost projektov.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja ga pa Slovenska filantropija v partnerstvu z lokalno partnersko organizacijo v Moldaviji  »Interaction«.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor