V Piranu o pomenu izobraževanja za medkulturni dialog v Sredozemlju

Včeraj se je začela dvodnevna evro-sredozemska konferenca z naslovom »Izobražujmo za dialog«, ki jo skupaj organizirajo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Anna Lindh Fundacija in Evro-sredozemska univerza (EMUNI). Udeležuje se je okoli sto strokovnjakov in ustvarjalcev na področju izobraževanja. 
Predsednica Slovenske filantropije, Anica Mikuš Kos, je nagovorila udeležence v okviru panela z naslovom  Korak naprej: maksimiranje koristi izobraževanja za državljansko vzgojo  v formalnem in neformalnem izobraževanju in podelila svoje videnje delovanja na tem področju predvsem v državah v razvoju. Med drugim je poudarila  pomembnost kontinuiranega  investiranja v krepitev zmogljivosti šolskih delavcev za delovanje na področju državljanske vzgoje, izobraževanja o človekovih pravic,  medkulturnega dialoga ter na implementaciji pridobljenega znanja v praksi, tako s strani učiteljev kot otrok in mladih.  
Predstavnica partnerske organizacije v Maroku, Laila Bourjila, je kot primer dobre prakse predstavila naš skupen projekt na področju izobraževanja in opolnomočenja otrok v šolah v Maroku, ki ga že drugič zaporedoma financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor