BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI – ŠIRJENJE INFORMACIJ JE OROŽJE PROTI IZKORIŠČANJU


 

 
 
 
Sporočilo za javnost
Ljubljana, 13. 10. 2017

BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI – ŠIRJENJE INFORMACIJ JE OROŽJE PROTI IZKORIŠČANJU
Slovenska filantropija tudi v letošnjem letu izvaja projekt ˝Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju”, katerega namen je informirati, ozaveščati in opolnomočiti prosilce za mednarodno zaščito, osebe s priznano mednarodno zaščito in druge migrante, ter jim predstaviti možnosti, ki jim jih ponujajo programi vključevanja v slovensko družbo.
V okviru projekta smo izvedli deset informativnih delavnic. Dve sta bili namenjeni različnim strokovnjakom in prostovoljcem, ki pri svojem delu prihajajo v stik s prosilci za mednarodno zaščito in osebami s priznano mednarodno zaščito, izvedli pa smo jih v Ljubljani. Ostale delavnice smo izvedli v Ljubljani, Logatcu, Mariboru, Novi Gorici in Postojni, namenjene pa so bile mladoletnikom brez spremstva, prosilcem za mednarodno zaščito, osebam s priznano mednarodno zaščito in migrantom nastanjenim v Centru za tujce. Ciljne skupine smo o trgovini z ljudmi ozaveščali tudi s pomočjo letakov in plakatov v angleškem, arabskem, farsi in slovenskem jeziku.
Med izvajanjem projekta se je pokazalo, da so tovrstne aktivnosti potrebne, saj so tako migranti, prostovoljci, v nekaterih primerih pa tudi strokovni delavci, pogosto premalo seznanjeni s pojavnimi oblikami trgovine z ljudmi, z načini ravnanja, ki zmanjšujejo tveganja, z načini identifikacije morebitnih žrtev ter oblikami pomoči in podpore. Pokazalo se je tudi, da so najbolj ranljivi posamezniki med ciljnimi skupinami (kot so mladoletniki brez spremstva, samske ženske, itd.) v največji nevarnosti, da na svoji migrantski poti postanejo žrtve trgovine z ljudmi. V mnogih primerih so namreč migranti na različne načine zlorabljeni s strani tihotapcev, prisiljeni so v suženjska razmerja in prostitucijo. Še posebej so v nevarnosti mladoletniki brez spremstva, ki v mnogih primerih Slovenijo tudi zapuščajo. Strokovnjaki so opozorili na prisotnost tihotapcev in morebitnih trgovcev z ljudmi v okolici nastanitvenih centrov za migrante. Izpostavili so potrebo po boljši povezanosti različnih služb in povečani aktivnosti policije z namenom preprečevanja trgovine z ljudmi, še posebej v primeru mladoletnikov brez spremstva. Prav tako je bila izpostavljena potreba po boljši usposobljenosti zakonitih zastopnikov mladoletnikov brez spremstva o trgovini z ljudmi.
Največji interes za sodelovanje na delavnicah so izkazali mladoletniki brez spremstva. Pogovori z udeleženci delavnic so pokazali, da so bili mnogi med njimi sami žrtve trgovine z ljudmi na poti do Slovenije. Opozorili so na številne nevarnosti trgovine z ljudmi, predvsem na prodajo organov (ledvic), s čemer si mnogi financirajo pot. Mnoge udeležence delavnic so zanimale tudi informacije o tem, kako se izogniti izkoriščanju na delovnem mestu. Slednjemu so prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito pogosto še posebej izpostavljeni zaradi njihove šibke pozicije na trgu dela (prosilci za mednarodno zaščito po tem, ko so devet mesecev v postopku, nimajo pravice do zaposlovanja in dela, pogosto slabo poznajo svoje pravice, ne znajo slovenskega jezika …).

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor