Neusmiljene razpoke evropskih zdravstvenih sistemov – poročilo


 
 
 
 
Sporočilo za javnost

  • Anketa več kot 43.000 ljudi kaže na visoko stopnjo trpljenja in neizpolnjene zdravstvene potrebe.
  • Observatory report 2017 (poročilo Evropske mreže za zmanjševanje ranljivosti v zdravstvu) poroča, da varčevalni ukrepi ogrožajo javno zdravje in poziva Evropsko unijo, naj se ponovno zaveže k univerzalnemu zdravstvenemu varstvu

Ljubljana, 8. november 2017  – »Sistemi zdravstvenega varstva po vsej Evropi so na cedilu pustili najbolj marginalizirane in tako tudi najbolj ranljive ljudi,« je danes na konferenci v Evropskem parlamentu v Bruslju opozorila humanitarna skupina Zdravniki sveta s partnerji in predstavila izsledke poročila – Observatory Report 2017
Poročilo temelji na podatkih in intervjujih 43.286 ljudi, ki so leta 2016 obiskovali humanitarne ambulante in programe, ki jih vodijo Zdravniki sveta in partnerske nevladne organizacije v 14 evropskih državah. Ljudje, ki so obiskali ambulante so bili tako državljani v svojih državah, kot tudi migranti iz EU / EGP območja in migranti zunaj EU / EGP. Izmed slednjih so mnogi prebegnili v države EU zaradi nasilja, konfliktov ali diskriminacije v državah, kot sta Sirija in Afganistan. Skoraj četrtina vseh obravnavanih oseb pa je bilo otrok, mlajši od 18 let.
Osebe, ki so se obrnile na ambulante Zdravnikov sveta ali partnerskih humanitarnih organizacij niso trpele le za fizičnimi težavami, temveč velika večina tudi za psihološkimi travmami. Prav tako so osebe poročale o nasilju pri zdravstvenem pregledu v javnem zdravstvu in več kot 60 odstotkov teh oseb, je poročalo, da so ji pri tem ločili od nekaterih ali vseh otrok. Velika večina (89%) pa ni imela dovolj dohodka niti za svoje osnovne potrebe, kaj šele da bi lahko plačali zdravstveno oskrbo.
 “Vsem obravnavanim osebam, ne glede na to od kod prihajajo, je skupno to, da so se znašli v izredno težkih razmerah,” je dejal mag. Franci Zlatar, vodja programa Migracije pri Slovenski filantropiji, ki je del Evropske mreže za zmanjševanje ranljivosti v zdravstvu. “Ljudje se velikokrat na ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja obrnejo v resnih, včasih življenjsko nevarnih razmerah, ker padejo skozi razpoke javnega zdravstvenega sistema.”
Ljudje, ki se obrnejo na ambulante humanitarnih organizacij, se spopadajo z raznovrstnimi akutnimi in kroničnimi boleznimi, prav tako so pogoste pacientke ženske, ki trpijo zaradi zapletov v ali po nosečnosti. Več kot polovica oseb, ki so obiskali ambulante, ni imela zdravstvenega zavarovanja, zato si niso mogli privoščiti javne zdravstvene oskrbe. Razlogi za omejen dostop do javnega zdravstva pa so tudi v nepoznavanju lokalnega jezika, administrativnih ovirah in velikokrat zaradi diskriminacije zdravstvenega osebja.
Poročilo ugotavlja, da je največja težava zdravstvenega varstva evropskih držav, ki mnoge pahne v zelo slabo zdravstveno stanje, ta, da se nobena država zaradi varčevalnih ukrepov ne zaveže k izpolnjevanju univerzalnega zdravstvenega zavarovanja in na račun mnogih, ki zdravstvenega zavarovanja nimajo ali si ga ne morejo plačevati. Poročilo tudi kritizira države kot so Velika Britanija, da z omejevanjem dostopa do zdravstvenih storitev migrantom želijo omejiti priseljevanje.
“Zdravstveno varstvo je človekova pravica, ne politično orožje,” dodaja Franci Zlatar. “Naši podatki kažejo, da ljudje v Evropo ne prihajajo zaradi dostopa do zdravstvenega varstva – vendar njihovo izključevanje iz javnozdravstvenih storitev predstavlja resno tveganje za javno zdravje.”
“Gre za politično izbiro,” je mnenja Zlatar. “Seveda so proračuni tesni, vendar je v interesu vseh, da imamo vsi ljudje dostop do javnega zdravstvenega varstva, kar je tudi stroškovno bolj učinkovito na dolgi rok.”
Poročilo prav tako ugotavlja, da so stopnje cepljena med otroki različne, kar je zaskrbljujoče zaradi potrebe po zagotovitvi priporočenih ravni imunizacije. Poročilo tudi zahteva bolj progresiven in enakopraven pristop k javnemu zdravju, vključno z dostopom do primarne, prenatalne in postnatalne oskrbe, služb za duševno zdravje in promocije zdravja.
Vlade bi morale sprejeti ukrepe za odpravo administrativnih ovir in diskriminacije pri  zdravstvenih storitvah ter za ozaveščanje o pravicah in upravičenosti do zdravstvenih storitev med pacienti in zdravstvenimi delavci, na primer informacijske kampanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev, na prvem mestu o tem, kako ravnati z ljudmi v negotovih razmerah.
O poročilu
Observatory Report predstavlja pregled ranljivosti v zdravstvu določenih skupin prebivalstva, ki niso deležni ustrezne zdravstvene oskrbe zaradi razpok v vseh evropskih zdravstvenih sistemih, in temelji na podatkih in intervjujih 43.286 oseb v 14 državah po Evropi, zbranih leta 2016, ki so obiskovali humanitarne ambulante in programe, ki jih vodijo Zdravniki sveta in partnerske nevladne organizacije. Poročilo je izdelano v sodelovanju z Inštitutom za globalno zdravje v Londonu.
Podatke o zdravstvenem stanju skupin, izključenih iz zdravstvenega sistema je težko zbirati, zato si poročilo, delo celoletnega raziskovanja, prizadeva k nadaljnjemu razumevanju neenakosti na področju zdravja in enotnemu zagovorništvu k bolj pravičnim zdravstvenim sistemom v Evropi.
O Evropski mreži za zmanjševanje ranljivosti v zdravstvu
Evropska mreža za zmanjševanje ranljivosti v zdravstvu, ki jo vodi mreža Zdravnikov sveta, združuje programe, ki jih izvajajo Zdravniki sveta, partnerske nevladne organizacije in akademiki iz 17 držav članic EU in 2 držav EFTA / EGP območja. Skupni cilj mreže je prispevati k zmanjšanju neenakosti na področju zdravstva v vsej EU in bolj k odzivnim zdravstvenim sistemom, ki bodo tudi bolje opremljeni za reševanje dejavnikov ranljivosti, ki povečujejo neenakosti v zdravstvu.
O Slovenski filantropiji
Slovenska filantropija je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Njeni programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Je ena od štirih ustanoviteljev Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani, ki deluje od 2005 in je članica Evropske mreže za preprečevanje ranljivosti v zdravstvu.
Pričevanja
Pričevanja intervjuvanih pacientov, ki so navedeni v poročilu, lahko najdete tudi na: https://mdmeuroblog.wordpress.com/testimonies/.

Foto: Kristof Vadino

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor