Ljudje se pri nas počutijo sprejeti in dobrodošli

Tokrat smo se pogovarjali z Barbaro Lužar, vodjo Hiše Sadeži družbe v Žalcu, tretjega medgeneracijskega skupnostnega centra Slovenske filantropije. Barbara je postavljala temelje hiše in po njenih besedah, se vedno vse začne z veliko idejo in gorečo željo. Tudi tukaj ni bilo nič drugače. Da je prepričala ključne odločevalce na občini, da je takšen projekt nujno potreben za lokalno skupnost in da ga je vredno podpreti, je morala narediti pameten načrt za izvedbo. Brez podpore stroke, Slovenske Filantropije, kot pravi, to ne bi bilo mogoče.

Kako se je začelo?

»Vse se je začelo v okviru projekta MDDSZ Podjetno v svet podjetništva 2013, kjer je bil moj projekt vzpostavitve medgeneracijskega centra, takrat še Hiše druženja, sprejet v krog 10 najboljših idej Savinjske regije izmed več kot 100 prijavljenih kandidatov. V petih mesecih usposabljanja na Razvojni agenciji Savinjske regije sem imela priložnost idejo izpopolniti, se povezati z različnimi organizacijami v Žalcu, šolo, vrtcem, društvi upokojencev, raziskati različne oblike delovanja in financiranja medgeneracijskih centrov in narediti idejo medijsko prepoznavno
Šla je na teren, obiskovala četrti za starejše v Ljubljani, medgeneracijske centre v Celju, Laškem, v Murski Soboti in naredila terensko raziskavo (anketo) med starejšimi, člani društev upokojencev Žalec in Petrovče ter starši v žalskih vrtcih. Na pobudo predsednikov društev upokojencev je na občnem zboru upokojencev Žalec predstavila idejo o centru, kjer se bodo lahko družili, prenašali znanje in izkušnje na mlajše, skrbeli za svoje zdravje in se aktivno starali, četudi centra še nikjer ni bilo. Nekega dne se je obrnila na Slovensko Filantropijo. Spoznala je Barbaro Goričan, vodjo medgeneracijskih programov, in ji zaupala, da bi tudi v Žalcu radi imeli takšno Hišo. »Srečo sem imela, da je bila v bližini Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, ki je bila takoj za. Naš naslednji korak je bil prepričati še financerje na strani občine
Župana občine Žalec, g. Janka Kosa, in direktorico občinske uprave, Tanjo Razboršek Rehar, ter vodjo Razvojne agencije Savinja, Danico Korent Jezovšek, je Barbara povabila na ogled Hiše Sadeži družbe Murska Sobota in ker so bili učinki v Murski Soboti na lokalno skupnost tako pozitivni, se je občina odločila, da projekt podpre. Pomagali so ji najti občinske prostore, zagotovili financiranje dveh javnih delavcev, da je lahko Hiša odprta od jutra do večera in zagotovili sredstva za izvajanje naših aktivnosti.
»Vrata smo našim obiskovalcem prvič odprli februarja 2014. Prvi dve leti smo bili financirani izključno iz občinskega proračuna in takrat sem s pomočjo Slovenske Filantropije in sodelavk, zaposlenih preko javnih del, vodila center kot prostovoljka.« V letu 2015 so za vzpostavitev medgeneracijskega skupnostnega centra Hiša Sadeži družbe Žalec prejeli tudi državno priznanje na področju prostovoljstva. V letu 2016 so bili končno uspešni tudi na razpisu MDDSZ za medgeneracijske programe. Danes so partner v večgeneracijskem centru Planet Generacij in eden izmed šestih skupnostnih centrov Slovenske Filantropije.

Prvi odzivi na Hišo Sadežev družbe

Med občani in v lokalni skupnosti je bil projekt najprej sprejet z zadržkom, še posebej med lokalnimi društvi in organizacijami, ki so nas videli kot neke vrste konkurenco. Nekateri tudi niso bili navdušeni, da se morajo seliti v druge prostore. Za vsa društva je občina lepo poskrbela in nihče ni ostal brez prostorov in pogojev za svoje delovanje. V Hiši Sadeži družbe Žalec so že na samem začetku povabili vsa društva k skupnem sodelovanju in organizaciji različnih dogodkov.
Pri obnovi občinskih prostorov, ki so bili prej društveni prostori in jih je bilo potrebno preurediti, prebarvati in ustrezno opremiti, da smo lahko namestili opremo za kuhinjo, računalnike, dnevni prostor, otroški kotiček, so Barbari pomagali prijatelji, družina, člani društva upokojencev Žalec, člani likovne sekcije Šmenta Polenta iz Petrovč in prvi prostovoljci, ki jih je spoznala v okviru promocije vzpostavitve medgeneracijskega centra Hiša Sadeži družbe Žalec ter seveda prostovoljci Slovenske Filantropije.

Sodelovanje med hišami

Vse Hiše si med seboj veliko pomagamo, z idejami, nasveti, programom, izkušnjami. Včasih nagradimo naše prostovoljce tudi z obiskom drugih Hiš, iz Žalca smo tako v lanskem letu obiskali prostovoljce v Hiši Sadeži družbe Murska Sobota. Vodje Hiš se v okviru medgeneracijskega programa vsak mesec srečujemo tudi v Ljubljani, na sedežu Slovenske Filantropije na rednih mesečnih sestankih, kjer se pogovorimo o trenutnih izzivih, možnih rešitvah in nacionalnih dogodkih, ki nas čakajo. Srečujemo se tudi z vodji drugim programov na Slovenski filantropiji (migracije, prostovoljstvo, …) in z njimi veliko sodelujemo.

Barbara – vodja Hiše

»Kot vodja Hiše skrbim, da program poteka nemoteno, organiziram delo za zaposlene, (vsako leto imam dva nova sodelavca preko javnih del), skrbim za promocijo Hiše, redne objave v medijih in organizacijo in izvedbo nacionalni dogodkov Slovenske filantropije v naši Hiši (Festival migrantskega filma, Dan za spremembe, …), izvajam mentorstvo za prostovoljce, sodelujem z različnimi lokalnimi organizacijami, šolami, društvi, Zavodom za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, Centrom za brezdomce Želvo-Eureko, Rdečim Križem. Poleg vsebinskega dela tudi redno poročam o naših aktivnostih občini Žalec in MDDSZ-ju, se udeležujem sestankov na občini, v okviru SF in VGC Planet generacij.«
Vsak mesec oblikujejo nov mesečni program in čeprav imamo veliko stalnih delavnic, tečajev, vadb in aktivnosti, je vse več obiskovalcev, ki imajo različne želje in interese, kaj bi še želeli, da se izvaja v Hiši. Vse več je tudi prostovoljcev različnih generacij, ki se obračajo nanje in se želijo vključiti v aktivnosti Hiše. Program je poln aktivnosti od jutra do večera in nikoli ni dolgčas.
»Veliko naših obiskovalcev in prostovoljcev ima našo Hišo kot »zatočišče«, prostor, kjer se počutijo zaželene, dobrodošle, sprejete
Država je s financiranjem večgeneracijskih skupnostnih centrov dala vedeti, da je program, ki ga izvajate v hišah Sadeži družbe, pomemben za našo družbo. Kaj se bo po tvojem mnenju zgodilo v prihodnosti? Bodo tovrstne hiše zrastle v še več krajih po Sloveniji, ker bo dobra praksa iz obstoječih hiš prenesena na druge, ali pa bo število hiš ostalo na tej ravni, ker je s tem že naredila dovolj. 

Slovenija potrebuje več skupnostnih centrov

Potreb po tovrstnih programih je vse več, vse več organizacij se obrača na nas po nasvet ali pomoč pri vzpostavitvi tovrstnih skupnostnih oblik … Zagotovo 15 centrov po različnih regijah ni dovolj, da se pokrije in odgovori na vse potrebe, ki se pojavijo na terenu. V Hiši Sadeži družbe Žalec le 30 % svojih vsebin izvajamo za VGC Planet generacij, ostalih 70 % vsebin izvajamo ne glede na financiranje s strani MDDSZ, saj so takšne potrebe in želje ljudi, ki nas obiskujejo in to niso samo starejši, teh je okrog 60 %. Gre za brezposelne, prejemnike denarne socialne pomoči (DSP) mlade, ki iščejo službo. Ljudi, ki so v socialni stiski in potrebujejo več kot le druženje, saj se želijo vključiti v njihove aktivnosti. V teh centrih izvajajo preko prostovoljstva socialno aktivacijo ranljivih skupin. Prejemniki DSP, ki so prostovoljci, prejmejo mesečno finančno »nagrado« za aktivnost.
Ključno je, da se ljudje pri nas počutijo dobro, da radi pridejo k nam in da jim znamo prisluhniti in jim pomagati, bodisi z nasvetom, vključitvijo v naše programe kot uporabnike ali prostovoljce. Ključno je, da so pri nas lepo sprejeti in da dobijo motivacijo in spodbudo, četudi je to samo lepa beseda. To danes ljudje pogrešajo, vsem se mudi, nihče nima več časa za pristne medčloveške odnoseOsrečuje me, ko vidim, da naše dejavnosti ljudem veliko pomenijo, da se radi vračajo, da ostajajo v stiku z nami tudi ko nas ne potrebujejo v tolikšni meri. Osrečuje me, kadar resnično pomagamo drugim in ko so učinki našega dela vidni in vredni.”

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor