Omejitev gibanja ni nikoli v največjo korist otroka

 


    
 
 
Sporočilo za javnost
Ljubljana, 17. november 2017

Omejitev gibanja ni nikoli v največjo korist otroka – poziv Ministrstvu za notranje zadeve k odpravi pripora migrantskih otrok

Pripor migrantskih otrok, tako otrok v spremstvu družinskih članov kot otrok brez spremstva, ni nikoli v največjo otrokovo korist, zato ob svetovnem dnevu otrok, ki ga obeležujemo 20. novembra, nevladne organizacije Ministrstvo za notranje zadeve ponovno pozivamo k odpravi omejitve svobode gibanja migrantskih otrok. Poziv nevladnih organizacij podpira tudi Mednarodna organizacija za migracije, Agencija Združenih narodov za migracije.
Konvencija o otrokovih pravicah določa, da mora biti načelo največje otrokove koristi osrednje vodilo v vseh postopkih v zvezi z otroki. Skladno s stališčem Odbora Združenih narodov za otrokove pravice pripor migrantskih otrok izključno na podlagi njihovega neregularnega statusa v državi nikoli ni v največjo otrokovo korist in posledično vedno predstavlja kršitev otrokovih pravic. Zakon o tujcih namestitev mladoletnih tujcev v Centru za tujce opredeljuje kot skrajni ukrep, kljub temu pa je v praksi le-ta redno uporabljen zaradi nerazpoložljivosti druge nastanitvene zmogljivosti. Pilotni projekt nastanitve mladoletnikov brez spremstva v dijaška domova in njegovo nadaljevanje predstavlja korak naprej pri iskanju primerne nastanitve ter oskrbe mladoletnikov brez spremstva, vendar se sklepa Vlade Republike Slovenije za otroke, ki ne zaprosijo za azil, ne izvajata. Prav tako je svoboda gibanja omejena otrokom, ki so v Sloveniji v spremstvu družinskih članov.
Na problem namestitve mladoletnih migrantov v Center za tujce državo poleg nevladnih organizacij opozarjajo Varuh človekovih pravic, Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja Sveta Evrope in komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks. V zadnjih Sklepnih ugotovitvah Odbora za otrokove pravice iz leta 2013[1] je bila Slovenija pozvana h krepitvi uresničevanja načela največje otrokove koristi kot primarne skrbi pri vseh postopkih z migrantskimi otroki. Ob tem Sklad Združenih narodov za otroke (United Nations Children’s Fund – UNICEF) opozarja, da četudi so pogoji pripora prilagojeni otrokovim potrebam, je pripor škodljiv za zdravje in dobro počutje otrok ter lahko ogrozi njihov razvoj, zato države poziva k praktičnim alternativam priporu za vse otroke.[2] Otroci, ki jim je omejena svoboda gibanja, doživljajo nepotrebno škodo in trpljenje, ne glede na materialne pogoje pridržanja. Posledice pridržanja lahko trajajo celotno življenje.
[1] Glede združenega tretjega in četrtega poročila Republike Slovenije o otrokovih pravicah.
[2] Refugee and migrant children: An agenda for action, UNICEF, 2017.
Nacionalna zakonodaja že narekuje omejevanje pridržanja migrantskih otrok, čemur mora slediti tudi uvedba ustrezne prakse. Tako vlada kot civilna družba smo odgovorni za razvoj in uporabo alternativ priporu otrok. Ministrstvo zato pozivamo k vzpostavitvi otrokom prijazne namestitve, ki bo zagotavljala svobodo gibanja in uresničevanje največje otrokove koristi.
Pridržanje otrok je groba kršitev otrokovih pravic in nikoli ni v največjo otrokovo korist. Ob svetovnem dnevu otroka nevladne organizacije Ministrstvo za notranje zadeve pozivamo k odpravi te kršitve v Sloveniji.

 • Amnesty International Slovenije
 • Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
 • Društvo Humanitas
 • Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
 • Društvo Mozaik
 • Društvo ODNOS
 • Društvo Ostržek
 • Društvo prijateljev mladine Senovo
 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
 • Društvo UP Jesenice
 • Društvo za nenasilno komunikacijo
 • Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije (OVCA)
 • Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa
 • Društvo za Združene narode za Slovenijo
 • Forum za enakopraven razvoj, društvo
 • Humanitarno društvo ADRA Slovenija
 • Jezuitsko združenje za begunce Slovenije
 • Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje
 • Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
 • Mirovni inštitut
 • Platforma SLOGA
 • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
 • Slovenska filantropija
 • Slovenska fundacija za UNICEF
 • Slovenska karitas
 • Središče ZIPOM
 • Zavod GLOBAL
 • Zavod KROG
 • Zavod Povod
 • Zavod Tri
 • Zavod Voluntariat
 • Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
 • Zveza prijateljev mladine Krško
 • Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Center
 • Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste–Polje
 • Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Šiška
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije

Poziv nevladnih organizacij podpira tudi Mednarodna organizacija za migracije, Agencija Združenih narodov za migracije.
Dodatne informacije: Marina Uzelac, Slovenska filantropija (marina.uzelac@filantropija.org oz. 051 389 929), ali Adriana Aralica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (adriana.aralica@pic.si oz. 040 754 197).

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor