Zaradi njih se zdi moje življenje bogatejše

Alenka Ugrin Vatovec je po poklicu socialna delavka, zaposlena v prvi slovenski Pro Bono – Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Tukaj dela od 1. septembra 2004. Ekipi se je pridružila dobro leto po odprtju Ambulante na Mislejevi 3.
Ko sem začela s svojim delom v Ambulanti je bilo zame seveda vse novo. Temelje je izdelala že moja predhodnica, tako da sem njeno delo nadaljevala in ga sproti še dopolnjevala in nadgrajevala.”
Tudi danes svoje delo in pomoč pacientom dopolnjuje in se ga trudi izboljšati. Vodilo pri njenem delu je “po najboljših močeh odgovoriti na potrebe uporabnikov”. Tako pri svojem delu napreduje, se uči in predvsem izboljšuje učinke pomoči, ki jo ponujajo v Ambulanti.
 

Kako poteka delo v Pro bono Ambulanti

V Ambulanti razvijamo interdisciplinarni pristop reševanja posameznikove stiske. V delo so vključeni: zdravniki različnih specializacij, medicinska sestra, socialna delavka, po potrebi tudi pravnik in psihoterapevtka. Vsak ima v tem procesu svojo vlogo. Strokovnjaki različnih strok sodelujemo med seboj in vsak od nas je pomemben za dobro naših uporabnikov.
Na začetku njenega službovanja je bil način dela v Ambulanti drugačen, kot je danes. Z leti se je dopolnjeval in izboljševal. Sledili smo potrebi posameznika in razvijali primer dobre prakse, kar Ambulanta nedvomno je. Gojimo sodelovanje med različnimi strokovnjaki v korist naših uporabnikov in pacientov.
 

Razlika med ambulanto v javnem zdravstvenem domu in Pro Bono Ambulanto

Smo Ambulanta, ki deluje izven sistema. Pacienti, ki obiskujejo našo Ambulanto, nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. To je bistvena razlika uporabnikov zdravstvenega sistema v Sloveniji in naše Ambulante.
Opozorila bi na stereotip, ki se večkrat izkazuje v komunikaciji s kolegi v javnem sektorju. To je namreč prepričanje, da si vsak lahko v RS uredi zdravstveno zavarovanje. In, če si oseba le-tega ne uredi, to kaže na njegovo neodgovornost, nemotiviranost, neurejenost in celo nemarnost. To je velikokrat napačna predstava.”
Pri svojem delu opažajo, da bi ljudje, ki obiskujejo našo Ambulanto, veliko raje pomoč za svoje zdravstvene težave poiskali v zdravstvenem domu, pri svojem osebnem zdravniku, pa tega ne morejo, ker iz različnih razlogov nimajo zdravstvenega zavarovanja.
V kolikor je to mogoče, jim v Ambulanti pomagajo te razloge odpraviti. Ko pa to ni mogoče, jim poskušamo pri nas pomagati po najboljših močeh in za njih poiskati druge rešitve.
 

Kako premoščate izzive take Ambulante

Z izzivi in ovirami pri svojem delu se spopadamo z iznajdljivostjo, z vzpostavljanjem komunikacije in predstavitvijo konkretnih primerov in težav kolegom na različnih institucijah. Če osebe na določeni instituciji razumejo problem, za katerega iščejo pomoč, je večina njih pripravljena pomagati in poiskati ustrezno rešitev za uporabnike.
Mreženje z institucijami in njihovimi različnimi strokovnjaki je odločilnega pomena pri zagotavljanju učinkovite pomoči ljudem v stiski, ki v naši Ambulanti poiščejo pomoč.”
Poleg tega se Alenka redno udeležuje izobraževanj, usposabljanj ter obiskuje redne supervizije na Slovenski filantropiji, kjer s kolegi  iščejo rešitve za različne težave, ki se neizbežno pojavijo pri delu z osebami v stiski.
  
(Foto: Marko Rupelj)
 

Jedro v naši Ambulanti so zdravniki prostovoljci

Registriranih zdravnikov prostovoljcev v Ambulanti je približno 30, redno aktivnih pa 21. Vsak od njih je pomemben in vedeti moramo, da brez njih Ambulante ni! Največkrat se povežejo z našo Ambulanto kar samoiniciativno. Nemalokrat, ker poznajo nekega zdravnika, ki že dela v naši ambulanti.
To so zdravniki, ki visoko cenijo vrednoto solidarnosti in so pripravljeni svoje znanje in izkušnje dati na voljo ranljivim skupinam. V našem primeru je to skupina oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja.
Vsi ostali, ki delajo z njimi, dopolnjujejo njihovo delo. To so tri zaposlene: medicinska sestra, socialna delavka in gospa, ki v Ambulanti skrbi za čistočo, za razdelitev oblek in obutve, za kopalnico, v kateri se uporabniki in uporabnice lahko stuširajo. V kopalnici imajo ti na voljo tudi pralni in sušilni stroj, da si lahko operejo in posušijo manjše količine oblačil. Nad vsem tem bdi naša čistilka.
Poleg tega z Ambulanto sodeluje še nekaj prostovoljcev farmacevtov, pravnikov, fizioterapevtka in psihoterapevtka.
 

V Pro Bono Ambulanti imamo redni »priliv« novih uporabnikov in uporabnic  

V Pro Bono Ambulanti so imeli ob koncu l. 2017 registriranih približno 1100 uporabnikov in uporabnic. Lani je bilo zabeleženih 756 obiskov pri splošnem zdravniku in različnih specialistih, 82 obiskov v laboratoriju za krvne preiskave, 15 urgentnih zobozdravstvenih storitev.
Letno se povečuje število novih uporabnikov/pacientov za približno 100. Nekateri si uspejo urediti zdravstveno zavarovanje. Zadnja leta je slednjih od 30 do 40 na leto.
Število letno novih vključenih v program Ambulante je bolj ali manj enako. Spreminjajo pa se razlogi za neurejenost zdravstvenega zavarovanja.
Tako smo pred petimi in več leti imeli med osebami brez urejenega zdravstvenega zavarovanja tako imenovane izbrisane. Sedaj je teh oseb zanemarljivo malo, ker si je večina zaradi spremembe zakonodaje uredila dovoljenja za stalno prebivanje v RS in s tem tudi zdravstveno zavarovanje.
Trenutno je v naši Ambulanti največ tujcev z dovoljenjem za začasno prebivanje in drugih tujcev. Med slovenskimi državljani pa prevladujejo samoplačniki osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki pri ZZZS nimajo plačanih rednih mesečnih prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje.”

V posvetovalnici vsak dan opravljenih najmanj 6 razgovorov

V Posvetovalnici je bilo v l. 2017 opravljenih okrog 1600 različnih storitev. Pomoč v Posvetovalnici je poiskalo 195 uporabnikov in uporabnic. Poleg tega so pomoč v Posvetovalnici poiskali tudi še nekateri drugi, ki se niso želeli registrirati in so pri nas opravili razne razgovore, povpraševali so po različnih informacijah ipd.
V Ambulanto uporabniki pridejo predvsem zaradi tega, ker imajo zdravstvene težave. Ko pridejo prvič, pri svetovalni delavki v Posvetovalnici opravijo obvezni uvodni razgovor. Pogosto se izkaže, da nemalokrat potrebujejo informacije in svetovanje v zvezi s problematiko vezano na zdravstveno zavarovanje.
 

Finančna pomoč ljudem v stiski

»Še vedno pa prihajajo v Posvetovalnico tudi ljudje, ki so sicer osnovno zdravstveno zavarovani, a so v hudi stiski zaradi materialne ogroženosti. Nemalokrat potrebujejo veliko predpisanih zdravil, a nimajo denarja, da bi zdravila doplačali, ker nimajo urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Če imamo zdravila na voljo, jim jih ponudimo in jih z veseljem vzamejo. Vse to poteka pod obveznim zdravniškim nadzorom!
Slovenska filantropija vsako leto zbira donacije za pomoč pri premagovanju najrazličnejših finančnih in materialnih stisk uporabnikov in uporabnic naše Ambulante. Poleg nakupa hrane in higienskih pripomočkov, včasih pomagamo pri nakupu drv, plačilu dela najemnine, plačilu raznih položnic.«
Tovrstne pomoči so seveda premostitvene narave in enkratne. V Posvetovalnici te osebe opremijo še s potrebnimi informacijami, kje in na kakšen način lahko uveljavljajo najrazličnejše druge pravice. V ta namen pomagajo izpolnjevati najrazličnejše formularje, pišejo potrdila ter priporočila.
»Mnogokrat ljudem veliko pomeni že dejstvo, da ima nekdo dovolj časa, da jim prisluhne in da skupaj ugotovimo, kako se bomo problema lotili. Ko se povežemo še z različnimi strokovnjaki znotraj Ambulante in morda še kom iz različnih drugih inštitucij ter skupaj najdemo pot do rešitve, so ljudje izredno veseli in hvaležni. To hvaležnost tudi neposredno in jasno izrazijo. To nam je vedno v veliko zadoščenje in potrditev, da dobro delamo
 

Ljudje, ki ti napolnijo baterije

Alenka rada dela z ljudmi. Predvsem ima rada male ljudi. V družbi morda ne pomenijo veliko, so pa, kot pravi, izredno zanimivi: ustvarjalni, iznajdljivi, bistri, s smislom za humor (tudi v resnih in težkih življenjskih situacijah). In ko ji kot taki dovolijo, da vstopi v odnos z njimi in skupaj gradijo odnos zaupanja in, kar je še posebej pomembno, odnos spoštovanja, ji to vedno napolni baterije. In čeprav je včasih utrujena, je zadovoljna, ker jih je spoznala.
»Meni se zdi moje življenje zaradi njih bogatejše. Upam in želim si, da se včasih njim njihovo zaradi mene zdi prav tako – včasih težko, a vendar lepo in globoko. Zdravniki in drugi prostovoljci, s katerimi se pri svojem delu srečujem, so drugi razlog, zakaj svoje delo z veseljem opravljam. Počaščena sem, da sem jih spoznala in da lahko sodelujem z njimi. Vsak od njih je nekaj posebnega. Gre za ljudi, ki so pripravljeni sebe in svoje znanje, svoj čas in izkušnje zastonj deliti z nekom, ki je drugačen, ki je na obrobju družbe, ki je bolan, ki je v stiski.«
Vse, kar me pri mojem delu bogati in mi pomaga, da se razvijam, ne samo kot strokovnjak, ampak predvsem kot oseba, cenim in vem, da vse to ni samo po sebi umevno.«

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor