Naj prostovoljec in naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi 2017

Ker želimo spodbujati prostovoljstvo med zaposlenimi v javni upravi, Slovenska filantropija razpisuje natečaj za podelitev naziva Naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi. Letos je komisija v sestavi Mojca Žerovec (Ministrstvo za javno upravo), Nina Lukashevich in Tjaša Arko (obe Slovenska filantropija) odločila, da podeli en naziv NAJ PROSTOVOLJEC, ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI, za leto 2017, in dve posebni priznanji.

Fotografije s podelitve. 
NAJ PROSTOVOLJEC, ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI, za leto 2017:  
Darko Anžiček
Darko Anžiček je zaposlen na Občini Krško. Kot prostovoljec deluje na različnih področjih: je inštruktor v Društvu potapljačev VIDRA, dolgoletni član Štaba CZ Občine Krško, ustanovni član Lions kluba Krško in deluje na področju medsebojne pomoči, še posebej otrokom in mladostnikom, ostarelim, bolnim in nemočnim ljudem, in na področju varovanja okolja.
 Je pobudnik ustanovitve podvodne reševalne postaje Krško. Posebno se je izkazal kot pobudnik, organizator in udeleženec številnih ekoloških akcij čiščenja rek, jezer in morja.  Kot inštruktor skrbi za izobraževanje in usposabljanje novih rodov potapljačev in reševalcev. S svojim delom Darko Anžiček daje odličen vzor mlajšim generacijam ter promovira pomembnost prispevka vsakega posameznika na področju varstva pred naravnimi in  drugimi nesrečami.
Za izkazovanje vrhunske strokovne usposobljenosti, izkušenosti, operativne aktivnosti in uspešnosti na področju podvodne reševalne dejavnosti na državni ravni je Darko Anžiček prejel zlati znak Podvodne reševalne službe Slovenije. V letu 2017 je opravil 700 ur prostovoljskega dela.

 
Posebno priznanje za svoje prostovoljsko delo kot zaposlen v javni upravi: Branislav Vujičić – za delo z ranljivimi skupinami migrantov
Branislav Vujičić je zaposlen na Ministrstvu za finance v Službi za informacijske tehnologije in storitve. Že od leta 2014 je aktivni prostovoljec Slovenske filantropije in nudi učno pomoč ranljivim skupinam migrantov, predvsem pri učenju matematike, pa tudi pri drugih predmetih. Na tedenski ravni nudi po moč kar trem mladim migrantom: študentu beguncu pri matematiki na univerzitetni ravni, ki je izpit tudi uspešno opravil; dijaku srednje elektrotehnične šole pri fiziki, matematiki, računalništvu in elektrotehniki ter dijakinji gimnazije pri matematiki. Letos je tudi prevzel učno pomoč trem osnovnošolcem iz Konga.
Branislav Vujičić je pri opravljanju prostovoljskega dela vesten, natančen in se zelo dobro prilagaja potrebam posameznikov. Po naravi je optimist, njegov entuziazem in vztrajnost pa sta najboljša promocija prostovoljstva med sodelavci.

Posebno priznanje za svoje prostovoljsko delo kot zaposlen v javni upravi: Jože Končan za delo na humanitarnem področju in promociji prostovoljstva med mladimi
Jože Končan je zaposlen v Državnem zboru RS kot sekretar Komisije za nadzor javnih financ.  S prostovoljskim delom se je začel ukvarjati ob rojstvu otroka z Downovim sindromom kot eden od ustanoviteljev in prvi predsednik Sekcije za Downov sindrom v okviru Sožitja. Je prostovoljec Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana na področju spodbujanja mladih za krvodajalstvo in ustanovni član Kluba 100 kapljic, ki skupaj s člani Kluba 25 sodeluje pri promociji krvodajalstva.
Skoraj vsako leto Jože Končan skupaj z drugimi prostovoljci izvede predstavitev krvodajalstva in darovanja organov po smrti za zaposlene in poslance v Državnem zboru. Število krvodajalcev se je povečalo, več pa je tudi izjav za darovanje organov med zaposlenimi v Državnem zboru  Republike Slovenije.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor