O človekovih pravicah preko projekta PSSS!

Projekt Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani! ali enostavno PSSS! je povezal pet različnih organizacij v partnerstvo z namenom boljšega povezovanja ter sodelovanja med nami, povišanja slišanosti o našem delu, izpostavljanja raznolikosti vsebin, ki jih pokrivamo in strokovnosti vsakega posameznega partnerja.
Delo vsake posamezne organizacije je med uporabniki njihovih storitev namreč dobro poznano in cenjeno, vendar v širši javnosti naš doprinos k razvoju skupnosti ni dobro in široko prepoznan, zato je cilj projekta dvigniti ugled in zavedanje o pomenu našega dela za skupnost, in nasploh dvigniti ugled prispevka in vloge nevladnih organizacij v Sloveniji.
Partnerstvo sestavljamo uveljavljene nevladne organizacije, ki strokovno pokrivamo različna področja, stičišče vseh pa je vzgoja za solidarnost, zagovorništvo ranljivih skupin, delo za skupnost, aktivacija ljudi/prostovoljcev ter usmerjenost k sodelovanju in  povezovanju z NVO in drugimi sektorji. Delujemo na različnih nivojih: Slovenska filantropija, Zavod Nefiks, ZPM Ljubljana Moste Polje nacionalno; Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto regionalno in Zavod Voluntariat globalno.
Enkrat mesečno se bomo za vas skupaj odzvali na predvideno temo na način, da bo vsak partner vsebino obravnaval s svojega zornega kota, a bo na koncu vsebina združena v smiselno celoto.

Predstavljamo vam torej prvi PSSS! novičnik, v mesecu oktobru na temo človekovih pravic. Želimo vam zanimivo branje!
Na povezavi Oktobrski novičnik projekta PSSS! najdete novice vseh petih nevladnih organizacij v partnerstvu.

O pravici do izobrazbe o strpnosti

Drugi stavek 26. člena Splošne deklaracije človekovih pravic pravi:
»Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in verskimi skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru.«
Na Slovenski filantropiji imamo petindvajsetletne izkušnje z usposabljanji za prostovoljce in pripravo izobraževalnih delavnic za najrazličnejše skupine ljudi, od pedagoških delavcev do učencev na osnovnih šolah, dijakov, študentov, organizacij in posameznikov.  Vse takšne dejavnosti izvajamo v duhu zgoraj omenjenih vrednot.
Posebej za mlade, učence in dijake izvajamo delavnice, kjer na interaktiven način voditelj in begunec popeljeta mlade skozi izkušnjo begunstva. V lanskem letu smo ponudili dve zelo dobro sprejeti delavnici:  ‘Izkušnja mladega begunca’ in ‘Spoznavanje begunstva z igro vlog’. Delavnice smo izvedli v Prekmurju, na Štajerskem, Koroškem, Dolenjskem in Primorskem. Predstavljali smo jih na osnovnih šolah, enem skavtskem taboru in mednarodni izmenjavi,  skupaj se jih je udeležilo skoraj 400 otrok in mladih. Imeli so priložnost spoznati, da predsodki o migrantski problematiki niso v skladu s tem, kaj posamezni begunci in migranti doživljajo, fino jim je bilo tudi spoznavati nove kulture. Odzivi organizacij so bili zelo pozitivni; veliko jih meni, da takih izobraževanj potrebujemo več, še posebej zaradi tega, ker spodbuja odprt pogovor in ponuja stik z drugo kulturo iz prve roke. Z našimi mentorji je delavnico predstavljalo šest različnih mladih beguncev, ki so bili prav tako veseli odprtega dialoga in odkritega pogovora o svojih izkušnjah in s tem razbijanja mitov, ki se glede problematike pojavljajo v Sloveniji.
 

Delavnice ponujamo tudi v letošnjem šolskem letu, nekaj imamo že organiziranih, seveda smo pa vedno veseli novih prijav, ki jih sprejemamo na e-naslov usposabljanja@filantropija.org ali telefonsko št. 01 430 12 88.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor