BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI – ŠIRJENJE INFORMACIJ JE OROŽJE PROTI IZKORIŠČANJU


Sporočilo za javnost
Ljubljana, 29. 10. 2018

BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI – ŠIRJENJE INFORMACIJ JE OROŽJE PROTI IZKORIŠČANJU
Slovenska filantropija je tudi letos izvajala projekt ˝Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju”, katerega namen je informirati, ozaveščati in opolnomočiti najbolj ranljive prosilce za mednarodno zaščito, osebe s priznano mednarodno zaščito in druge migrante o nevarnostih trgovine z ljudmi, o obnašanju, ki zmanjšuje tveganja pa tudi identifikacija morebitnih žrtev. Namen projekta je tudi ozaveščanje osebja, ki prihaja v stik s ciljno populacijo.
V okviru projekta smo izvedli dvanajst informativnih delavnic. Pet jih je bilo namenjenih različnim strokovnjakom in prostovoljcem, ki pri svojem delu prihajajo v stik s prosilci za mednarodno zaščito in osebami s priznano mednarodno zaščito. Ostale delavnice so bile namenjene najbolj ranljivim prosilcem za mednarodno zaščito in osebam s priznano mednarodno zaščito, predvsem otrokom in mladoletnikom brez spremstva, ostalim ranljivim prosilcem za mednarodno zaščito ter osebam z mednarodno zaščito vključenim v orientacijski program. Individualno smo informirali tudi druge ranljive migrante, med njimi tudi osebe, katerih prošnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena. Ciljne skupine smo o trgovini z ljudmi ozaveščali tudi s pomočjo plakatov in letakov v angleškem, arabskem, farsi in slovenskem jeziku.
Še naprej se kaže, da so tovrstne aktivnosti potrebne, saj so tako migranti, prostovoljci pa tudi strokovni delavci pogosto premalo seznanjeni s pojavnimi oblikami trgovine z ljudmi, z načini ravnanja, ki zmanjšujejo tveganja, z načini identifikacije morebitnih žrtev ter oblikami pomoči in podpore. Prav tako se kaže, da so najbolj ranljivi posamezniki med ciljnimi skupinami (kot so otroci in mladoletniki brez spremstva, samske ženske, itd.) v največji nevarnosti, da na svoji migrantski poti postanejo žrtve trgovine z ljudmi. V mnogih primerih so namreč migranti na različne načine zlorabljeni s strani tihotapcev, prisiljeni so v suženjska razmerja in prostitucijo. Še posebej so v nevarnosti otroci in mladoletniki brez spremstva, ki v mnogih primerih Slovenijo tudi zapuščajo.
Pogovori z udeleženci delavnic so pokazali, da so bili mnogi med njimi sami žrtve različnih zlorab in trgovine z ljudmi na poti do Slovenije. Opozorili so na številne nevarnosti trgovine z ljudmi, predvsem na prodajo organov, s čemer si mnogi financirajo pot. Mnoge udeležence delavnic so zanimale tudi informacije o tem, kako se izogniti izkoriščanju na delovnem mestu. Slednjemu so prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito pogosto še posebej izpostavljeni zaradi njihove šibke pozicije na trgu dela (prosilci za mednarodno zaščito imajo pravico do zaposlovanja in dela šele po tem, ko so devet mesecev v postopku, pogosto slabo poznajo svoje pravice, ne znajo slovenskega jezika …). Udeležence delavnic smo seznanjali tudi o različnih oblikah nasilja, ki lahko vodijo v trgovino z ljudmi, z njimi pa smo se pogovarjali tudi o vlogah žensk in moških v različnih kulturah pa tudi o problematiki dogovorjenih porok.

Za več informacij o projektu se obrnite na Francija Zlatarja (vodja Programa Migracij), na telefonsko številko 01/430 12 88 oz. e-poštni naslov: franci.zlatar@filantropija.org.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor