Poslanica ob mednarodnem dnevu prostovoljstva

5. december je dan za praznovanje moči in potenciala prostovoljstva ter priložnost za zahvalo vsem, ki svoj prosti čas in spretnosti namenjajo izboljšanju življenja drugih, varovanju narave, vrednotam solidarnosti in prizadevanjem, da bi bil naš svet boljši za vse, v katerem nihče ne ostane sam.
Letošnji mednarodni dan prostovoljstva še posebej izpostavlja lokalne prostovoljce, ki krepijo lokalno lastništvo in s svojim delom gradijo bolj odporne skupnosti (odpornejše na naravne nesreče, gospodarske krize in politične šoke). Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih. Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017 je razvidno, da se je kar 291.214 posameznikov borilo za spremembe, opravili pa so 9.466.281 ur prostovoljskega dela v vrednosti 94.786.789 evrov, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.
K reševanju gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov s svojo prostovoljsko aktivacijo pomembno prispevajo tudi mladi, ki po nekaterih podatkih predstavljajo kar 30 odstotkov vseh prostovoljcev. In ker na mladih svet stoji, smo na Slovenski filantropiji v četrtek, 29. novembra 2018, Forum o prostovoljstvu, ki je potekal v prostorih Hiše EU v Ljubljani, namenili prav njim in njihovim predstavitvam izjemnih prostovoljskih projektov .
»Naš forum je govoril o solidarnostni angažiranosti mladih, ki imajo veliko energije za udejanjenje solidarnosti. Udejanjanje solidarnosti olajšujejo, vzpodbujajo stvarne in praktične možnosti. Zlasti v današnjem svetu, ki ponuja mnogo več zgledov za udejanjanje ‘jaz filozofije’, je za prisotnost solidarnosti mladih pomembno ustvarjanje možnosti in priložnosti za učenje skozi izkušnjo, spremljano z refleksijo socialnih dogajanj. Ena največjih priložnosti za realizacijo solidarnosti je organizirano prostovoljsko delo.« (Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije)
»Svet se sooča z izzivi, ki se lahko zdijo nepremostljivi. Neenakost se povečuje, novice niso več samo odraz resničnosti. Kako ustvariti svoj svet vrednot ob vsem tem ni niti slučajno enostavno. Prostovoljstvo je ena od pomembnih aktivnost, ki ponuja stik z resničnim svetom, stik z občutenji resničnih ljudi in je dobra izbira za mladostnike, ki gradijo svoj svet vrednot in ob tem oblikujejo svojo osebnost. Neprecenljivi so mentorji, ki jih znajo navdušiti in voditi. Prostovoljske organizacije ponujamo možnosti za vključevanje v prostovoljstvo ljudi vseh generacij in naš cilj je, da je prostovoljstvo aktivnost vsakega med nami v vsaj enem življenjskem obdobju.« (Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije)
Globoko spoštovanje vsem prostovoljcem in prostovoljkam, ambasadorjem človečnosti v naši državi!  Slovenska filantropija

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor