O prostovoljstvu mladih preko projekta PSSS!

V mesecu decembru se oglašamo s temo prostovoljstva mladih. Želimo vam zanimivo branje!

Na povezavi decembrski PSSS! novičnik najdete novice vseh petih nevladnih organizacij v partnerstvu.

Forum prostovoljstva – solidarnost mladih

Slovenska filantropija je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva organizirala Forum o prostovoljstvu, ki je bil letos namenjen razmisleku o tem, kako ustvariti spodbudno okolje za izkustveno učenje solidarnosti in aktivno državljanstvo mladih. Mladih zato, ker na mladih stoji svet.

»Prostovoljsko delo, čeprav ni plačano, ni nikoli opravljeno zastonj. Prostovoljci v zameno za svoj čas in trud dobimo nekaj, kar je veliko bolj redko kot denar. Dobimo hvaležnost ljudi, ki jim pomagamo, večje spoštovanje tako do drugih kot do sebe ter edinstvene življenjske izkušnje, ki jih nikoli ne bi osvojili brez situacij, v katere nas pripelje prostovoljstvo.« Jure Grahek, vodja projekta Žive naj vsi narodi in prejemnik priznanja za posebne dosežke na natečaju Prostovoljec leta 2017

Izkušnje doma in v tujini kažejo, da prostovoljskega aktiviranja mladih ni modro prepuščati naključju, saj se sistemska podpora na tem področju močno obrestuje. Zato smo na Forumu prisluhnili predstavitvam izjemnih praks prostovoljskih projektov in v delovnih skupinah skupaj razmišljali o smernicah za še uspešnejše vključevanje mladih v prostovoljstvo in širjenje vrednote solidarnosti med njimi.
»Prostovoljci različnih starosti s svojim delom na inovativen način bogatijo šolski prostor, vrstnike, zaposlene in tudi starše. Prostovoljski projekt Čufarjeva dlan je pomemben inkubator, ki učence vzgaja, da bodo tudi v bodoče prispevali k ohranitvi človečnosti v naši družbi in jih izoblikuje v empatične ljudi, strpne do drugačnostiLea Lenček, koordinatorica prostovoljskih dejavnostih v OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani

»Udejanjanje solidarnosti olajšujejo in spodbujajo stvarne in praktične možnosti. Zlasti v današnjem svetu, ki ponuja mnogo več zgledov za udejanjanje ‘jaz filozofije’, je za prisotnost solidarnosti mladih pomembno ustvarjanje možnosti in Priložnosti za učenje skozi izkušnjo, ki jo spremlja refleksija socialnih dogajanj. Ena največjih priložnosti za realizacijo solidarnosti je organizirano prostovoljsko delo.« –Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije

Projekt Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani! ali enostavno PSSS! je povezal pet različnih organizacij v partnerstvo z namenom boljšega povezovanja ter sodelovanja med nami, povišanja slišanosti o našem delu, izpostavljanja raznolikosti vsebin, ki jih pokrivamo in strokovnosti vsakega posameznega partnerja.
Partnerstvo sestavljamo uveljavljene nevladne organizacije, ki strokovno pokrivamo različna področja, stičišče vseh pa je vzgoja za solidarnost, zagovorništvo ranljivih skupin, delo za skupnost, aktivacija ljudi/prostovoljcev ter usmerjenost k sodelovanju in  povezovanju z NVO in drugimi sektorji. Delujemo na različnih nivojih: Slovenska filantropija, Zavod Nefiks, ZPM Ljubljana Moste Polje nacionalno; Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto regionalno in Zavod Voluntariat globalno.
Delo vsake posamezne organizacije je med uporabniki njihovih storitev namreč dobro poznano in cenjeno, vendar v širši javnosti naš doprinos k razvoju skupnosti ni dobro in široko prepoznan, zato je cilj projekta dvigniti ugled in zavedanje o pomenu našega dela za skupnost, in nasploh dvigniti ugled prispevka in vloge nevladnih organizacij v Sloveniji.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor