Ob 18. decembru, mednarodnem dnevu migrantov

Ob mednarodnem dnevu migrantov si pri Slovenski filantropiji želimo, da bi ljudje na migracije pogledali skozi oči zgodovine in sprejeli migracije ne kot nek nov fenomen, pač pa kot stalnico v razvoju človeške družbe, ki ob dobri vključitvi prinaša napredek in razvoj.
V luči tega pozdravljamo vladno odločitev, da podpre Marakeško deklaracijo o migracijah in se s tem umesti med države, ki se zavedajo pomena spoštovanja človekovih pravic, ki pripadajo vsem ljudem, tudi migrantom.
Novembra smo nevladne organizacije, ki se ukvarjamo s področjem migracij, Vladi Republike Slovenije poslale javno pismo, v katerem pozivamo, da v novo migracijsko strategijo vključijo naše predstavnike in predstavnike znanstveno-raziskovalne dejavnosti na tem področju.
»Strategija naj upošteva pozitivne vidike migracij, zlasti tiste, ki so povezani s potrebami trga dela, zmanjševanja aktivnega prebivalstva in staranja ter vzdržnosti pokojninskega sistema. Vsebuje naj tudi ukrepe kot so medkulturno ozaveščanje in preprečevanje diskriminacije. Upošteva naj položaj ranljivih skupin, kot so družine, otroci, zlasti otroci brez spremstva ter žrtve trgovine z ljudmi.
Opozarjamo, da je priprava nove migracijske strategije nujna, saj je od priprave Strategije ekonomskih migracij za obdobje 2010-2020 minilo že skoraj desetletje, od sprejema zadnje Resolucije o migracijski politiki iz leta 2002 pa že skoraj dve desetletji.«

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor