O družbeni odgovornosti podjetij preko projekta PSSS!

V mesecu januarju se oglašamo s temo družbene odgovornosti podjetij. Želimo vam zanimivo branje!

Na povezavi januarski PSSS! novičnik najdete novice vseh petih nevladnih organizacij v partnerstvu.

Dan za spremembe s Savo RE in Zavarovalnico Sava

Slovenska filantropija vsako pomlad organizira veliko vseslovensko akcijo Dan za spremembe, ki je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe posamezne skupnosti. Tako že vse od leta 2010 s sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjamo prebivalce Slovenije, da zavihajo rokave in vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke. Verjamemo, da bo letošnji dan z naslovom Odpravimo diskriminacijo odlična priložnost za osveščanje o diskriminaciji, širjenje glasu o že obstoječih dobrih praksah in izvedbo konkretnih akcij, ki bodo trajnostno prispevale k sprejemanju raznolikosti, spodbujale enakopravnost in dobre odnose med različnimi skupinami v družbi. Ker družbo sestavljamo različne organizacije vabimo k sodelovanju tudi javne zavode, občine in upravne enote ter gospodarske družbe.

Spomladi bosta tako že drugo leto zapored ta dan pomagali izpeljati družbi Sava Re in Zavarovalnica Sava, letos kot glavni donatorki. V sodelovanju z nami se bodo zaposleni kot prostovoljci pridružili na devetih lokacijah, tako kot lani, ko so se aktivirali na Slovenski filantropiji v Ljubljani in Mariboru; pri Hišah Sadeži družbe v Vipavi in Metliki; in pri posameznih akcijah na Ptuju, v Ljutomeru, Ljubljani, Štanjelu in Izoli. Lotili so se prav zares vsega, od urejanja okolice in vrta, odstranjevanja invazivnih rastlin, obnove in beljenja, do priprave prizorišča za maraton in nogometa z begunci in migranti.

Dan za spremembe 2018 v številkah

  • 142 akcij
  • 79 krajev
  • 550 organizacij
  • 900 prostovoljk in prostovoljcev

»V skupini Sava Re s svojimi aktivnostmi in storitvami skrbimo za varnost, kakovost življenja in donosno prihodnost svojih strank, zaposlenih in vseh ostalih deležnikov. Naše poslanstvo je tudi spoštljiv in odgovoren odnos do okolja, v katerem živimo in delamo. Med zaposlenimi v skupini Sava Re spodbujamo družbeno angažiranost in prostovoljstvo. V sodelovanju z različnimi humanitarnimi organizacijami v okviru Dneva Save Re vsako leto izvedemo akcije, s katerimi pomagamo društvom in posameznikom pri uresničitvi najosnovnejših potreb za bivanje in delovanje, vključujemo tudi medgeneracijsko sodelovanje. Vrsto let sodelujemo tudi s Slovensko filantropijo, ki povezuje skupnost že 25 let in uspešno promovira prostovoljstvo. Ob tej priložnosti čestitam Slovenski filantropiji za častitljiv jubilej in želim, da bi nas povezovali in uspešno delovali tudi v prihodnje.«
Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d.
»Vizija Slovenske filantropije je odprta, pravična in solidarna družba, ki jo lahko dosežemo le z medsektorskim sodelovanjem. Veseli smo, da se pomembne in uspešne gospodarske družbe kot sta Sava Re in Zavarovalnica Sava odločajo za sodelovanje in podporo Dnevu za spremembe. Če bomo vsi prispevali k kvalitetnejšemu življenju v naši skupnosti, bomo sebi in drugim zagotovili lepše, varnejše in bolj spodbujajoče okolje.«
Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije

Za delo vseh, ki je in še bo prispevalo k reševanju številnih skupnostnih problemov, se iskreno zahvaljujemo.

Projekt Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani! ali enostavno PSSS! je povezal pet različnih organizacij v partnerstvo z namenom boljšega povezovanja ter sodelovanja med nami, povišanja slišanosti o našem delu, izpostavljanja raznolikosti vsebin, ki jih pokrivamo in strokovnosti vsakega posameznega partnerja.
Partnerstvo sestavljamo uveljavljene nevladne organizacije, ki strokovno pokrivamo različna področja, stičišče vseh pa je vzgoja za solidarnost, zagovorništvo ranljivih skupin, delo za skupnost, aktivacija ljudi/prostovoljcev ter usmerjenost k sodelovanju in  povezovanju z NVO in drugimi sektorji. Delujemo na različnih nivojih: Slovenska filantropija, Zavod Nefiks, ZPM Ljubljana Moste Polje nacionalno; Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto regionalno in Zavod Voluntariat globalno.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor