Predstavitev prenovljene Viške hiške

V torek, 4. junija 2019, je na Viški hiški Slovenske filantropije v Ljubljani potekala predstavitev projekta energetske prenove in postavitve sončne elektrarne. Družbeno odgovorni projekt je združil tri sektorje – gospodarskega, nevladnega in sektor lokalne samouprave – v partnerstvu podjetja Borzen, operaterja trga z elektriko, Slovenske filantropije in Mestne občine Ljubljana. Prikazali smo končne rezultate dela na hiši; nov, varčni sistem upravljanja z energijo za prihodnost; študentje Biotehniške fakultete pa so s podporniki projekta delili svoje predloge in zamisli za ureditev zunanjega prostora, kjer nameravajo med drugim postaviti letno kuhinjo in manjše nogometno igrišče za uporabnike Dnevnega centra za migrante.

»Ko smo hišo pridobili, smo jo najprej nameravali porušiti, ker je bila v zelo slabem stanju in na tem mestu urediti parkovno površino. K sreči smo se našli s Slovensko filantropijo in začeli pisati drugačno zgodbo, v kateri je grdi raček zrasel v laboda. Moram se zahvaliti dr. Peršolji in Borzenu, saj so prišli do nas in ponudili donacijo v sklopu projekta. Vedno pravim, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, predvsem zaradi ljudi, in tukaj tako ljudje kot tudi hiša z okolico dokazujejo, da v Ljubljani ni lep in urejen samo center, kot nekateri trdijo. Vesel sem, da smo v nesmiselni gonji, ko se ljudi deli glede na barvo kože, veroizpoved ali nacionalnost, sposobni pokazati, da pri nas ni tako. Rad bi pohvalil Slovensko filantropija, ker imajo pravo idejo in dobro delajo. S tem sodelovanjem dokazujemo, da v Ljubljani vse sprejemamo odprtih rok in da različni skupaj živimo v sožitju. Čestitke vsem, še posebej tistim, ki ste hišo pomagali prenoviti s prostovoljskim delom.«Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

»Pomembno poslanstvo družbe Borzen je tudi ozaveščanje ter informiranje na področju izrabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Mislim, da smo se v partnerstvu s Slovensko filantropijo in Mestno občino Ljubljana zelo dobro uskladili. Tudi moji sodelavci so v projekt vložili ogromno prostega časa, za kar se jim zahvaljujem. S tovrstnimi projekti širimo zavedanje, da energija ni samoumevna; ni nam dana, ampak moramo vanjo veliko vložiti. Da energijo pridobivaš preko obnovljivih virov, kot jo tukaj na Viški hiški, predstavlja korak k vsemu, k čemer dandanes stremi razviti svet. Sončna elektrarna, ki smo jo postavili, bo v naslednjem letu proizvedla več električne energije, kot jo porabita dve povprečni štiričlanski družini, kar je lep dosežek. Prepričani smo, da bo hiša postala demonstracijski projekt primera dobre prakse.«dr. Karlo Peršolja, direktor podjetja Borzen

»Leta 2013 smo skupaj s Fakulteto za arhitekturo skovali načrt, da bomo Viško hiško obnovili, čeprav nismo imeli zadostnih sredstev. Hoteli smo pokazati, da se marsikaj da doseči, če ‘se stopi skupaj’. Za tak podvig je potrebnega veliko poguma in vztrajnosti, dobre volje in veselja do prostovoljstva, ki so ga vsi moji sodelavci izkazali ravno za to hišo. Potrebni pa so bili tudi ljudje, ki razumejo, zakaj mi to počnemo – tukaj bi se zahvalila Mestni občini Ljubljana, podjetju Strabag in Javni razsvetljavi – da smo hišo pripravili za vselitev leta 2017. Ko je podjetje Borzen v dogovoru z MOL za demonstracijski projekt izbralo prav nas, smo bili navdušeni. S pomočjo teh dveh partnerjev in več podjetij-donatorjev smo hišo dokončno obnovili obenem pa tudi demonstrirali, da delamo z ljudmi, ki so vredni podpore. Manjši objekt poleg hiše smo namreč obnovili skupaj z begunci in prosilci za azil, ki so ob tem pridobili tudi dragocene izkušnje za delo. Zdaj je ta prostor namenjen Dnevnemu centru za migrante. Radi povemo, da s svojim delom ustvarjamo dobre zgodbe, ampak zgodba dobrega sodelovanja z različnimi akterji v družbi, ki se je spisala okoli Viške hiške, je pa res izjemna in prinaša pozitivne premike. Zahvaljujem se vsem omenjenim za zaupanje, zaradi vas smo danes  tu – v izjemno prijetnem prostoru, ki žanje pohvale in je odprt za vse. S pomočjo študentov in mentorjev iz Biotehnične fakultete ga bomo še polepšali, da bo predstavljal enega najlepših delov mesta Ljubljana!«Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije

Projekt so partnerji uspešno izpeljali s podporo donatorjev Javna razsvetljava, BSP Energetska Borza, CRMT, GEN energija, GEN-i sonce, ELES, ENERGIJA PLUS, JUB, MENET PLUS, SEMANTIKA, SODO in UNISTAR. V prenovo so vključili tudi prosilce za azil, za katere so pripravili usposabljanje za delo na manjšem objektu poleg hiše. Z aprilom 2019 so postali pilotni vzorčni primer dobre prakse in so zainteresirani javnosti na voljo za oglede, da jim pokažejo dodano vrednost celovite energetske sanacije in samooskrbe. Začeli so tudi sodelovanje z Biotehniško fakulteto v Ljubljani po modelu sodelovanja s Fakulteto za arhitekturo in se dogovorili, da bodo študenti v tem in naslednjem študijskem letu naredili načrt in uredili okolico hiše.

V letu 2018 je bilo v okviru energetske sanacije narejeno naslednje:

  • Dokončana je bila energetska prenova hiše (ovoj stavbe, …);
  • Postavljena je bila samooskrbna sončna elektrarno s shranjevalnikom elektrike (baterije);
  • Postavljen je bil sistem napredne storitve upravljanja z energijo;
  • Postavljena je bila električna polnilnica.

Več o partnerjih projekta:

Borzen: Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga in nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si

Slovenska filantropija: Slovenska filantropija se že 25 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic. S svojimi programi vstopa na področja pomoči in zagovorništva pravic beguncev, otrok in mladih migrantov, brezdomcev in drugih oseb brez zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju zdravstvenih storitev; poleg tega pa izvaja tudi različna usposabljanja, ozavešča ter informira javnost o dogajanju na vseh omenjenih področjih.


Mestna občina Ljubljana: Ljubljana, glavno mesto Republike Slovenije, je mesto po meri človeka, ki je znano po tem, da je zeleno, čisto, varno in prijazno vsem. Z okoli 289.000 prebivalci izraža prikupnost majhnega mesta s sproščenim vzdušjem, a združuje tudi elemente moderne metropole z živahnim utripom. Kot politično, znanstveno, kulturno, zgodovinsko in izobraževalno središče države je tudi v središču pozornosti dnevnega dogajanja. K vsestranskosti mesta temu so pripomogli številni ukrepi, dejavnosti in storitve Mestne občine Ljubljana – tako mestne uprave kot javnih zavodov in podjetij –, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja na vseh področjih, kar potrjujejo tudi priznane mednarodne nagrade. Več o Mestni občini Ljubljana: www.ljubljana.si

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor