Občina Divača – Prejemnica naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2019

»Na Krasu je krasno – nikdar ni prezgodaj, nikdar ne prekasno: vse je zmeraj ob pravem času, na Krasu.« (Miroslav Košuta)

Občina Divača je letos prvič prejela naziv za prizadevno spodbujanje prostovoljskega dela, za zgledno sodelovanje z bližnjimi občinami, za angažiranje županje in zaposlenih na prostovoljskih dogodkih, za promocijo prostovoljstva in izreden posluh za mentorje prostovoljcev, prostovoljske organizacije in njihovo delovanje, s katerimi skupaj oblikuje res raznolike vsebine. Pogovarjali smo se z županjo Alenko Štrucl Dovgan.

  • Zakaj se vam zdi pomembno spodbujati razvoj kakovostnega prostovoljstva?

V današnjih časih mislimo, da smo sami sebi dovolj, vendar še zdaleč ni tako. Ljudje smo družabna bitja in zato potrebujemo sočloveka. V hitrem tempu življenja pozabimo, da so ljudje tudi osamljeni in v stiskah. Zato se nam zdi še toliko bolj pomembno, da posameznike, ki imajo čas in so pripravljeni delati, spodbujamo k prostovoljskemu delu. V naši občini jih je kar veliko, eni delujejo sami, drugi pa v okviru društev. Lahko rečem, da je prostovoljstvo trdno zakoreninjeno v vse pore vsakdana, in na tem gradimo dalje.

  • Podporo prostovoljstvu namenjate na področju športa, otrok in mladine, humanitarnih dejavnosti, medgeneracijskega sodelovanja, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, turizma, duševnega zdravja… Pri prijavi ste prejeli močno podporo nevladnih organizacij, številne imajo sedež tudi v sosednjih občinah. Na katere prostovoljske projekte oz. aktivnosti ste najbolj ponosni?

Zelo nas veseli sodelovanje upokojencev in mladih pri prevozu starejših oseb v okviru Zavoda Sopotniki; podpora, ki jo lahko namenjamo društvu invalidov in upokojencev, ter počitniškemu varstvu, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine. Veseli nas tudi vključenost mladih, ki res delujejo na različnih področjih – kulturnem, medvrstniški učni pomoči, športnem… Prav tako prostovoljci v naši občini obiskujejo starostnike in jim nudijo različne oblike pomoči. Skratka ponosni smo na vsa kulturna, športna, umetniška društva, v katerih je ogromno prostovoljcev in skozi vse leto bogatijo utrip v naši občini, prispevajo k višji kvaliteti življenja različnih generacij in h kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

  • Na katerih področjih opažate, da je potreba po prostovoljski pomoči največja?

Predvsem na področju starejših. Prevozi starejših do zdravnika in po raznih opravkih, pomoč na domu in dnevna oskrba starejših.

  • Se tudi sama angažirate kot prostovoljka?

Seveda, tudi sama sem prostovoljka. Sem članica PDG Senožeče, članica treh kulturnih društev in društva invalidov, udeležujem se čistilnih akcij in številnih drugih aktivnosti.

  • Na kakšen način se zahvalite občanom za njihov prostovoljski prispevek?

Predvsem sodelujem pri raznih aktivnostih društev, društvom sofinanciramo kakšen izlet ali kak drug dogodek, prostovoljce tudi sprejmem na občini, obiskujem starejše občane in občane v domu za starostnike, enkrat letno postanem voznica prostovoljka pri Sopotnikih.

  • Kakšna je vaša vizija razvoja prostovoljstva v vaši občini? Kaj bi si še želeli doseči?

Trudimo se da bi delovanje prostovoljcev še izboljšali in nadgradili z novimi programi in vsebinami.  Želimo ponuditi večjo podporo starejšim, da bi ti čim dlje lahko ostali doma, zato se trudimo vzpostaviti dnevni center in še povečati prisotnost prostovoljcev na terenu.

* »V sodelovanju z OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača občina spodbuja medgeneracijsko druženje, npr. aktivnosti kot so izvedba računalniških delavnic ali pripovedovanje zgodb iz preteklosti.« -Damijana Gustinčič, ravnateljica OŠ

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor